Gisteravond met een grote groep professionals en vrijwilligers een interessante en nuttige informatiebijeenkomst in De Boerhoorn, Zuidwolde, meegemaakt over het minimabeleid van gemeente De Wolden. Goed uiteengezet door Rob van Loon en Faruk Ersoy! Onze gemeente is vooruitstrevend in maatwerk, ondanks de regeltjes waar ook zij zich aan dienen te houden. Cijfer feitje: ‘maar’ 40% van de doelgroep maakt gebruik van de regelingen die er bestaan. Er is dus nog een slag te slaan om die 60% proberen te bereiken!