Extra aandacht voor mantelzorgers

Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Een dag met leuke activiteiten als waardering voor de inzet van mantelzorgers in De Wolden zit er dit coronajaar niet in. Wel is er een hart onder de riem: alle mantelzorgers die bij het Contactpunt Mantelzorg (CPM) op de lijst staan hebben inmiddels een attentie, een pakketje met een aantal lekkernijen, ontvangen.

Gerrie de Roo, als mantelzorgconsulent van Welzijn De Wolden verbonden aan het CPM: ‘’We hebben dit jaar nog niets kunnen organiseren, maar blijven wel in contact. Zo kunnen we mantelzorgers regelmatig bellen voor een praatje of extra hulp regelen.’’ Om te zorgen dat ons aanbod aan blijft sluiten bij de behoeftes, hebben de mantelzorgers onlangs een vragenlijst gehad. Ze konden aangeven wat ze gemist hebben, wat ze nodig hebben om de zorg goed vol te blijven houden.’’

Luisterend oor en andere ondersteuning

Langdurig en intensief hulp bieden aan familie, kennissen, buren of andere naasten kan zwaar worden. Het CPM biedt daarom een luisterend oor, weet hoe extra ondersteuning te verkrijgen is en organiseert activiteiten en ontmoetingen met lotgenoten. Mantelzorgers die hiervan gebruik willen maken, kunnen contact opnemen:

Voor Zuidwolde e.o.: Gerrie de Roo, tel. 0528 378686, e-mail gerriederoo@welzijndewolden.nl.

Voor Ruinen, De Wijk en Koekange e.o.: Cetrin Werink, tel. 0528 378686, e-mail cetrinwerink@welzijndewolden.nl.

Voor Ruinerwold e.o.: Jannie Schuring, tel. 0528 378686, e-mail jannieschuring@welzijndewolden.nl  .