Fysiotherapeut Willem Kruithof over Positieve Gezondheid

Prima Life Ruinen is een centrum voor fysiotherapie, fitness & arbo in Meppel en Ruinen. Fysiotherapeut Willem Kruithof vertelt buurtwerkers Berber Jansen en Ruben Drost hoe Prima Life het concept Positieve Gezondheid (PG) omarmt en er in de praktijk goede ervaringen mee opdoet.

Hoe en wanneer heb je kennis gemaakt met Positieve Gezondheid?

‘’In ons centrum in Meppel werken we al 2 jaar met PG. We wilden samen met de huisarts en apotheek multidisciplinair werken. Maar ook met de welzijnsorganisatie die in hetzelfde pand zit en actief betrokken is. We spreken lopende zaken met elkaar, bijvoorbeeld als het gaat om ouderenzorg.’’

Wat is het verschil met wat je voorheen deed?

‘’We kijken breder naar de problematiek van patiënten, niet alleen vanuit ons eigen kleine vakgebied. We willen mensen niet alleen aanhoren, maar ze juist in contact brengen met de juiste personen of instanties. Eigen regie is heel belangrijk.

Mensen bereiken is best lastig als het gaat om onderwerpen als eenzaamheid, stress of financiën. Oefengroepen werken goed, omdat mensen met vergelijkbare problemen elkaar leren kennen. En we hebben een stresspoli, een goed voorbeeld van een voorziening die naadloos past bij Positieve Gezondheid.’’

Leden van de fitness: hoe komen die in aanraking met PG?

‘’We zien veel mensen die hier al 10 jaar komen. Het is ook een sociaal gebeuren. Veel mensen hebben een vast groepje waarin ze ook hun problemen bespreken. Bewegen heeft ze bij elkaar gebracht. De stamtafel is een bewuste keuze. Die staat ook in Ruinen.

We zien veel eenzaamheid, door bewegen kunnen we mensen in contact brengen met anderen. We hebben bijvoorbeeld wandelgroepen. We liepen eerst mee als begeleiding, nu pakken de groepen het zelf op.  In Ruinen zijn we ook betrokken bij de beweegtuin die gerealiseerd wordt bij ’t Neie Punt. Dat is een mooi initiatief. ‘’

Wat geeft jou vanuit PG inspiratie?

‘’Ik hou ervan om iets vanuit een bepaalde visie te doen. Vanuit een rode draad die in alle processen terugkomt.

Ik zit als fysiotherapeut bij de Jumbo schaatsploeg. We zorgen ervoor dat de schaatsers op het juiste moment pieken, maar nog belangrijker is dat ze lekker in hun vel zitten. Ik ben fysiotherapeut maar de gesprekken met de schaatsers zijn minstens zo belangrijk. Er staan veel mensen om die schaatsers heen, de samenwerking tussen deze mensen moet goed zijn. De schaatsers houden zelf regie. Dat is belangrijk.

Met onze dienstverlening willen we meehelpen aan het voorkomen van ellende, voorkomen dat mensen afglijden. Daar valt nog veel winst te behalen!’’

Hoe zorgen jullie ervoor dat het een levend thema binnen je organisatie blijft?

‘’We hebben een interne werkgroep PG. Die geeft 4x per jaar workshops die we zelf verzorgen. Soms komt er een spreker en er zijn actieve workshops georganiseerd door het Institute for Positive Health (IPH). Soms werken we rondom casussen.’’

Welke partijen zouden in Ruinen betrokken moeten worden?

Welzijn de Wolden, gezondheidspartijen en de gemeente (faciliterende rol).

In Ruinen hebben we al een mooi netwerk, waarin o.a. een psycholoog en huisarts zitten. We hebben al positieve gesprekken gehad over PG. Onze praktijk in Ruinen lift mee met de tijd die we er in onze praktijk in Meppel insteken. Om PG goed neer te zetten moet je partijen bij elkaar krijgen, dat is echt lastig. Als het lukt, wordt de samenwerking wel intensiever, niet alleen op managementniveau maar juist op de werkvloer.

Ik zou ook graag voor andere doelgroepen (vooral lagere inkomens) andere voorzieningen op willen zetten, maar dan loop je tegen financiën op. Daar zou o.a. de gemeente een rol kunnen nemen. Geen aanvullende verzekering, dan moet je het zelf betalen als je iets overkomt. De behandelingen van chronisch zieken worden vergoed uit basisverzekering maar de eerste 20 behandelingen moet je zelf betalen. Veel mensen kunnen de aanvullende verzekering niet betalen en dus die 20 behandelingen ook niet. Je kunt je voorstellen dat dit de problemen alleen maar vergroot.

De belangrijkste tip is: zoek elkaar op en ga in gesprek. Kijk wat je voor elkaar kunt betekenen!’’

Hoe proberen jullie inwoners te bereiken?

‘’Zoals gezegd breng je door bewegen mensen bij elkaar. Bewegen en in gesprek komen met elkaar levert heel veel op.

We hebben open dagen gehouden en 4 keer themabijeenkomsten in samenwerking met de gemeente en provincie Drenthe. De thema’s zijn bepaald door inwoners zelf.

Alle betrokken partijen in het dorp, fysio, huisarts, grotere bedrijven, kunnen met hun patiënten en personeel het spinnenweb van het iPH invullen. Hiermee krijg je een goed beeld van hoe het met de inwoners gaat. ‘’

Na afloop lopen we de vergaderruimte uit en komen we door de gezamenlijke kantine. Willem wijst naar de grote groep mensen die aan 1 grote tafel samen koffiedrinken en druk in gesprek zijn. “Kijk, dit is nou ook een mooi voorbeeld van hoe het hier werkt. De huisartsen, de apothekers, mijn collega’s, ze spreken elkaar iedere dag. We zitten hier met 25 verschillende organisaties onder 1 dak.”