Mantelzorgcompliment 2020: aan te vragen tot 1 november

Enorm veel mensen zetten zich in als mantelzorger. Hun inzet is onmisbaar.
Als blijk van waardering deelt de gemeente het mantelzorgcompliment uit, in de vorm van een eenmalig bedrag van € 300,-. Het wordt uitbetaald aan de persoon die de zorg ontvangt, zodat die zijn mantelzorger(s) kan belonen.
Ontvangt u mantelzorg, dan kunt u tot 1 november een verzoek indienen bij de consulentes informele zorg van Welzijn De Wolden.
Voor aanvragen of meer informatie neem contact op met Welzijn De Wolden via 0528 – 37 86 86. U wordt dan in contact gebracht met de desbetreffende consulent informele zorg.