Mantelzorgcompliment aanvragen voor 1 november

cetrin_snippe_web

Mantelzorg is langdurig en intensief hulp bieden, meestal aan een partner, ouder, andere familieleden, buren of kennissen. Welzijn De Wolden geeft mantelzorgers informatie, advies en begeleiding. Een steun in de rug die mantelzorgers helpt om de zorg vol te houden. Als blijk van waardering is er bovendien het mantelzorgcompliment van Gemeente De Wolden. Dat kan tot 1 november aangevraagd worden bij Welzijn De Wolden.

Het mantelzorgcompliment is een eenmalig bedrag van € 300, bedoeld voor mensen die zich dagelijks inzetten als mantelzorger. Het wordt uitbetaald aan de persoon die in 2019 zorg heeft ontvangen, zodat die zijn mantelzorger(s) kan belonen. Een verzoek indienen kan tot 1 november via cetrinsnippe@welzijndewolden.nl of via 0528 – 378686.

Extra zwaar
Cetrin Werink is mantelzorgconsulent en begeleidt mantelzorgers die zich bij het Contactpunt Mantelzorg hebben aangemeld. ‘’Mensen vinden het prettig om hun verhaal te kunnen doen. In de afgelopen maanden was het contact alleen telefonisch. Tijdens de coronacrisis ging de zorg natuurlijk gewoon door. Het werd voor sommigen extra zwaar doordat opvang of contacten niet mogelijk waren.’’

Praktische zaken regelen
Inmiddels komen de huisbezoeken weer op gang. ‘’We zien graag hoe het in een thuissituatie gaat en waar de mantelzorger tegenaan loopt. Dat begint vaak met praktische zaken als het regelen van zorg en hulpmiddelen, dagopvang en indicatieaanvragen. Wij kunnen dit oppakken of doorverwijzen naar de juiste instanties zoals de gemeente of het Informatiepunt Geldzaken De Wolden. Daarnaast zetten we vrijwilligers in. Ze kunnen dan bij iemand thuisblijven, zodat de mantelzorger even weg kan. Of ze kunnen klussen in en rondom huis doen.’’

Zorgen delen en emoties uiten
Minstens zo belangrijk is de emotionele ondersteuning, benadrukt Cetrin Werink. ‘’Mensen kunnen hun zorgen delen en emoties uiten, iets wat ze bij degene voor wie ze zorgen vaak niet willen doen. Mantelzorgen is een zware taak en eruit stappen gaat niet. Ik wil mensen dan ook aanraden om contact te zoeken wanneer de mantelzorg nog vrij licht is. Dan kunnen we de mogelijkheden van begeleiding bespreken, ter voorbereiding op nieuwe situaties.’’

Groepsactiviteiten
Naast de individuele ondersteuning biedt Welzijn De Wolden groepsactiviteiten voor mantelzorgers. ‘’Een middag tot zelfs een heel weekend er tussenuit, geeft lucht om er daarna weer tegenaan te kunnen. Bovendien ontmoeten mantelzorgers elkaar, ervaringen uitwisselen is heel waardevol.’’

Voor meer informatie over mantelzorgondersteuning, kijk op www.welzijndewolden.nl (onder Informele zorg). Voor contact met de coördinator Contactpunt Mantelzorg, bel met 0528-37 86 86 of mail naar cetrinsnippe@welzijndewolden.nl.