Met Positieve Gezondheid geef je inwoners een stem

In gesprek met Inge Dijkstra, adviseur gezondheidsbevordering bij de GGD Drenthe
Inge Dijkstra heeft twee petten, ze werkt als adviseur bij GGD Drenthe en is deelnemer aan het provinciale project ‘Aan de slag van preventie’. Vanuit de tweede rol is ze ook lid van de stuurgroep Positieve Gezondheid voor gemeente De Wolden. Ze vertelt waarom de verbinding met het initiatief Ruinen Positief Gezond zo waardevol is. En wat haar persoonlijke ervaringen met het gedachtegoed van Positieve Gezondheid zijn.

Ontwikkelingen afstemmen
Via deelname in de stuurgroep Positieve Gezondheid van De Wolden kan Inge voor haar adviezen verbinding leggen met wat er al op lokaal niveau, zoals nu in Ruinen, gebeurt. ‘’De GGD doet onderzoek naar gezondheid en leefgewoontes bij allerlei groepen uit de bevolking, zoals bijvoorbeeld jongeren. We volgen landelijke beleidsontwikkelingen en horen of activiteiten en interventies elders al hun nut hebben bewezen. De buurtwerkers van Welzijn De Wolden en wijkverpleegkundigen staan juist midden tussen de inwoners en andere zorgorganisaties in het dorp. Het is belangrijk dat we ons gezamenlijk afvragen: wat hebben inwoners nodig en wat past daar dan qua ondersteuning bij.’’

Aanpak van eenzaamheid
Het project ‘Aan de slag met preventie’, waar alle Drentse gemeenten aan meedoen, richt zich met een integrale aanpak op de gezondheid van hun inwoners. ‘’We hebben de lokale gezondheidssituatie in kaart gebracht. Daar kwam het thema eenzaamheid bij verschillende groepen – niet alleen bij ouderen – naar boven. Ook in de gesprekken die in het kader van het initiatief Ruinen Positief Gezond met inwoners en maatschappelijke organisaties zijn gevoerd vorig jaar, werd het vaak genoemd.’’
Begin dit jaar heeft gemeente De Wolden een intentieverklaring Eén tegen eenzaamheid getekend. De belangrijke vraag die nu beantwoord moet worden is: wat kunnen we doen om het voor mensen die kampen met eenzaamheid makkelijker te maken? Door de coronatijd is deze vraag nog prominenter op de agenda komen te staan.’’

Inwoners een stem geven
‘’Als GGD richten wij ons op het publiek, op groepen uit de bevolking. Vanuit de vragen en thema’s die uit onderzoek naar boven komen, adviseren wij over beleidskeuzes. Ik vraag mij steeds vaker af: moet je inwoners daar geen prominentere rol in gaan geven? Wij doen het voor én met inwoners. Zeker als je vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid wil dat inwoners zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid. Dan werkt het niet als je zaken oplegt. Zorgorganisaties en beleidsmakers hebben de inwoners dan juist nodig.’’

Het andere gesprek
‘’Ik heb goede ervaringen met de insteek van Positieve Gezondheid in gesprekken. Het ‘spinnenweb’ met de zes dimensies is een mooi gespreksinstrument. Gezondheid gaat niet alleen over iemands fysieke toestand, maar ook over mentaal functioneren en meedoen in de samenleving. Zeker in deze tijd van meer thuis zijn, met minder sociale activiteiten en mogelijk spanningen als gevolg, is het voeren van dit andere gesprek goed. Vragen als ‘Hoe zit je er op dit moment in’, ‘waar gaat het goed’, ‘waar heb je nu behoefte aan?’ kun je altijd  stellen. Veel mensen gebruiken deze periode ook als moment van bezinning, dat biedt kansen om aansluiting te vinden.