‘’Ouders kunnen altijd aankloppen’’

‘’Ouders kunnen altijd aankloppen’’
Scholen en Centrum voor Jeugd en Gezin werken intensief samen

Nu de basisscholen weer een aantal weken open zijn, kijkt Marchien Haasken, intern begeleider bij IKC De Horst in de Wijk, terug op een hectische maar goed verlopen periode. De opgebouwde samenwerking met Welzijn De Wolden, onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), heeft haar vruchten afgeworpen.

‘’Onze leerkrachten belden wekelijks met de kinderen en hun ouders, om te weten hoe het gaat, eigenlijk net als anders wanneer ze elkaar op school zagen. Bij de meeste gezinnen ging het heel goed. Ouders doen erg hun best. In de situaties waar het minder goed ging, zochten de leerkrachten naar andere oplossingen. En waar nodig was er snel contact met de schoolmaatschappelijk werker van het CJG.’’

Bij zorgen elkaar opzoeken
Als intern begeleider is Marchien Haasken een belangrijke schakel tussen de school en de leden van het CJG.  ‘’Alle kinderen en hun ouders hebben we in beeld. Bij zorgen over kinderen zoeken we elkaar op. De schoolmaatschappelijk werkers denken mee en samen met de ouders proberen we grotere problemen te voorkomen.’’ De gesprekken die de schoolmaatschappelijk werkers normaal gesproken met de leerlingen en ouders op school of bij de gezinnen thuis hebben, worden nu telefonisch gedaan of soms buiten tijdens een wandeling. De onafhankelijkheid is belangrijk: ‘’De kracht is dat juist zij de gesprekken doen. Indien nodig worden we wel betrokken bij het oplossen van de hulpvraag, maar privacy is altijd gewaarborgd.’’

Blijf aankloppen
De intern begeleider nodigt ouders uit om aan te blijven kloppen. ‘’Helaas zijn er nu geen inloopspreekuren op school, maar bellen met het schoolmaatschappelijk werk kan altijd. Wees open over problemen en stel je vragen gewoon. Zeker in deze crisistijd valt het niet altijd mee. Het is echt niet gek dat je wat hulp kunt gebruiken, bijvoorbeeld bij het vinden van een nieuwe structuur in de thuissituatie.’’

Voor meer informatie of vragen kan contact worden opgenomen met de schoolmaatschappelijk werkers via tel. 0528-378686 of e-mail info@welzijndewolden.nl.