‘’Positieve gezondheid begint met doen wat je écht leuk vindt’’

In gesprek met Frederike Lunenberg en Yvonne Kuijer, opbouwwerkers ouderen bij Stichting Welzijnswerk Hoogeveen

Ze vinden het een geweldige manier van kijken naar hun cliënten en in de dagelijkse praktijk is het heel goed toe te passen. Positieve Gezondheid is voor Frederike Lunenberg en Yvonne Kuijer uitgaan van wat mensen zelf willen, niet wat jij als hulpverlener wilt. Dit uitgangspunt is na een aantal jaren ervaring al goed ingebakken in hun werkzaamheden voor ouderen in Hoogeveen. Ze vertellen erover, net als over hun recente initiatief voor positieve postpakketjes.

Positieve Gezondheid als beleid

Frederike en Yvonne zijn vooral enthousiast geraakt over het concept Positieve Gezondheid toen ze er zelf in de dagelijkse praktijk mee aan de slag gingen. ‘’De training die we om te beginnen volgden was boeiend, maar het ernaar gaan werken kwam pas goed los toen SWW Positieve Gezondheid als een uitgangspunt in haar beleid opnam. We gingen het daarom ook echt met elkaar toepassen.’’

Wat inspireert

Yvonne vindt dat Positieve Gezondheid laat zien dat een mens meer is dan ziek-zijn. ‘’Het gaat erom wat iemand wit, wat hem inspireert in het leven. Door daarvanuit te gaan bereik je meer.’’ Frederike benadrukt dat het vooral toont dat ieder mens de regie over zijn leven kan pakken. ‘’Omdat ze iets gaan doen wat ze écht leuk of belangrijk vinden, komt de rest vanzelf. Als iemand bijvoorbeeld iets met kunst wil gaan doen en er is in de buurt een creatieve club om zich bij aan te sluiten of er is een winkel waar materialen zijn te halen, dan gaat iemand er wel heen en krijgt dan ook gelijk zijn beweging. Op alle levensgebieden is wel een insteek mogelijk en aansluiting te vinden bij iemands interesses.’’

Positieve pakketjes

In deze coronatijd zijn de contacten met de ouderen minder. De fysieke ontmoetingen kunnen al een tijd niet doorgaan, maar ook hier zijn de sociaal werkers – geheel volgens Positieve Gezondheid – op zoek gegaan naar wat wél mogelijk is. Frederike en Yvonne bedachten samen met een stagiaire pakketjes ‘positieve gezondheid’. Elke week ontvangen inmiddels zo’n 500 ouderen en andere belangstellende inwoners van Hoogeveen een envelop met een A4 vol met nieuws, tips, puzzels en altijd een kleine attentie. Elke week staat een van de zes dimensies van Positieve Gezondheid centraal.

Leuk en luchtig

‘’We houden de pakketjes leuk en luchtig, juist om niet mee te gaan in de ellende die er is. En we proberen mensen vooral te inspireren met wat er fysiek, mentaal en qua zingeving mogelijk is. Natuurlijk willen we op deze manier ook laten weten dat ze bij ons terechtkunnen.’’ De opbouwwerkers brengen, samen met vrijwilligers, de post voor een groot deel rond. Dat geeft dan ook gelijk de mogelijkheid om een coronaproof praatje aan de deur te maken. ’’Met name de ouderen stellen de post erg op prijs. Ze sturen zelfs kaartjes, gedichtjes en aardige mailtjes terug.’’

Gewoon doen

Frederike en Yvonne hebben aan andere organisaties maar één advies: ga het gewoon doen. ‘’Je moet misschien een beetje gek zijn om dit soort ideeën zonder een compleet uitgewerkt plan te gaan uitvoeren. Maar het lukt wel! Natuurlijk kijken we nu, ook wat zakelijker, vooruit. Het is zo’n succes dat we denken dat we de positieve postpakketjes door gaan zetten, wel in een lagere frequentie. We verwachten dat we, wanneer de fysieke ontmoetingen weer mogelijk zijn, bovendien makkelijker met elkaar in gesprek komen, volgens de insteek van Positieve Gezondheid.’’