Ruinen Positief Gezond: hoe staan we ervoor?

Ruinen is het eerste dorp in De Wolden waar de gemeente en diverse andere organisaties via het concept van Positieve Gezondheid aan de slag zijn gegaan. Het heeft al geleid tot concrete initiatieven, zoals de weggeefwinkel Noppes. Ook zijn er samenwerkingen ontstaan, bijvoorbeeld die tussen dorpshuis ’t Neie Punt en Welzijn De Wolden met het maandelijkse ontmoetingsmoment Samen aan de soep. Het concept wordt door steeds meer organisaties omarmd, maar het echt handen en voeten geven blijkt lastiger te zijn. Waar staan we en waar willen we naartoe?

Waar willen we naartoe?

Het concept Positieve Gezondheid gaat vooral over het stellen van vragen. Wat vindt iemand belangrijk om een gezond en prettig leven te leiden? Wat wil hij of zij daarin veranderen? Wat heeft iemand daarbij nodig? En wat kun jij daaraan bijdragen? Een manier van kijken en met name luisteren met als doel de zelfredzaamheid van burgers te vergroten.

Het zou mooi zijn als we in alle contacten met inwoners en zorg- en maatschappelijke organisaties die vragen centraal kunnen stellen. Uit de contacten die de buurtwerkers van Welzijn met collega-organisaties hadden in het afgelopen jaar, blijkt dat het in de praktijk nog niet veel gebeurt. En eerlijk is eerlijk, ook bij Welzijn De Wolden kan daar nog een slag gemaakt worden. De buurtwerkers beginnen daarom bij zichzelf.

Met je eigen team ontdekken

Welzijn De Wolden is deze zomer binnen haar eigen teams begonnen om concreet naar het concept van Positieve Gezondheid te gaan werken. Procesbegeleider Positieve Gezondheid en buurtwerker Berber Jansen is er enthousiast over: “We leggen tijdens ons teamoverleg het spinnenweb met de zes dimensies op tafel. Wanneer er een vraag, casus of ontwikkeling binnenkomt, bekijken we welke dimensies een rol spelen. Vervolgens vragen we ons af waar een vraag thuishoort? Het resultaat is dat we sneller met collega’s samenwerking of afstemming zoeken. Dat scheelt tijd maar levert soms ook echt betere oplossingen op.’’

Elkaar meer inspireren

Wat Berber betreft is het zaak om vooral klein, dus in je eigen team, bestuur of overlegstructuur, te beginnen. ‘’Er zit veel potentie in het werken volgens Positieve Gezondheid. Het helpt om dat eerst zelf te ervaren. Zo zijn wij nogal gewend om mensen aan de hand mee te nemen. We staan nu meer stil bij: wat is de werkelijke vraag van iemand of van een groep uit het dorp, welke behoeftes zitten daarachter en hoe kunnen wij dan faciliteren? Door onze ervaringen te delen, inspireren we hopelijk anderen. Want de volgende stap voor Ruinen Positief Gezond is wat mij betreft dat professionele organisaties elkaar beter leren kennen.’’

Ondersteuning van de stuurgroep

Naast deze aanpak in de dagelijkse praktijk is de stuurgroep, met vertegenwoordiging van de gemeente, Welzijn De Wolden, GGD Drenthe en de Triade-groep (onderdeel van het UMCG), er om de grote lijnen van de implementatie van Positieve Gezondheid te bewaken. Waar kan input uit de gesprekken met inwoners en organisaties vertaald worden naar gemeentelijk beleid voor o.a. sociale structuren, mobiliteit en leefbaarheid van het dorp? En hoe kunnen we zorg- en maatschappelijke organisaties verder ondersteunen? De stuurgroep brengt naar verwachting eind dit jaar de sociale kaart van Ruinen met alle organisaties en hun diensten uit. Hiermee moeten we elkaar beter weten te vinden voor meer samenwerkingen en afstemming op de behoeftes van inwoners.

 Meer weten of delen?

Wil je meer weten over de ontwikkelingen van Ruinen Positief Gezond, ervaringen of initiatieven delen? Neem contact op met een van de buurtwerkers: Annemiek Echten, 06 – 107 946 76, Berber Jansen, 06 – 290 422 71 of Ruben Drost, 06 – 337 037 49. Of mail naar ruinenpositiefgezond@welzijndewolden.nl.