Stamtafel: Gezonde wijken

De werkgroep Gezonde Wijken wil graag met wijkbewoners in gesprek gaan over wat gezondheid volgens hen is. Hoe gezond hun leefomgeving is en wat kan helpen om de gezondheid van inwoners verder te verbeteren. ‘We gaan graag in gesprek met wijkbewoners.’ Vanuit ideeën is het plan om concrete activiteiten op te zetten. Op 28 februari zal de werkgroep in gesprek gaan met inwoners tijdens de stamtafel bij de ontmoetingskerk.
Stamtafel is er iedere vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Adres: Ontmoetingskerk, Hoofdstraat 149 in Zuidwolde