Dementievriendelijk de Wolden
Nederland vergrijst en zo ook gemeente De Wolden. Eén van de meest in het oog springende gevolgen van een vergrijzende gemeente is de groei van het aantal dementerenden.
Dementie raakt ons allemaal. Eén op de vijf mensen krijgt dementie. De kans is dus groot dat iemand in uw omgeving ook hiermee te maken heeft. In een dementievriendelijke gemeente werken we samen om een omgeving te creëren waarin de mensen met dementie gewoon mee kunnen blijven doen in de samenleving. Niet alleen voor de mensen met de-mentie, maar ook voor hun mantelzorger.

In 2018 hebben alle Drentse gemeenten een convenant ondertekend, waarin ze aangeven een dementievriendelijke te willen worden, zo ook de Wolden.

Om dit in gemeente De Wolden te realiseren is er begin 2018 een werkgroep opgesteld met verschillende zorgaanbieders uit omgeving De Wolden. Uiteindelijk bestaat de werkgroep uit de volgende organisaties; Stichting Welzijn De Wolden, Treant Zorggroep, ZZWD, Icare, Zorggroep Noorderboog en gemeente De Wolden. Ook Els van der Veen vanuit Netwerk Dementie Drenthe en Frans van Dorst vanuit Alzheimer Drenthe zijn betrokken.

Wat gaan wij doen?
Wij gaan in de grootste kernen van De Wolden thema-avonden organiseren en wel op:
– Donderdag 18 april in de Boerhoorn te Zuidwolde
– Donderdag 9 mei in de Buddingehof te Ruinerwold
– Donderdag 16 mei in de Dunninghe te De Wijk
– Maandag 27 mei in ’t Neie Punt te Ruinen.
Tijdens deze thema avonden is het doel van de werkgroep om u als inwoner, organisatie, vereniging of ondernemer mee te nemen in de belevingswereld van mensen met dementie.
We krijgen allemaal te maken met dementie in onze familie, buurt of op het werk.
Hoe herkennen we de signalen van dementie, hoe gaan we om met de verandering en hoe benader je mensen met dementie. Ook besteden we aandacht aan vrijheid en dementie.
Wij nodigen u hiervoor van harte uit.
De aanvang van deze avonden is 19:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur.

Wilt u graag meer informatie over deze avonden neem dan contact op met Gerrie De Roo, Welzijn De Wolden, tel. 0528 – 378686 of per mail gerriederoo@welzijndewolden.nl