Voorkomen is beter dan genezen

Welzijn De Wolden is ervan overtuigd dat betrokkenheid bij elkaar en de buurt leidt tot vroegtijdige signalering van eventuele problemen, als die nog niet om zware maatregelen of oplossingen vragen. Natuurlijk staat de vraag van de burger centraal, maar dat wil niet zeggen dat de professional pas in actie ‘mag’ komen als de burger daarom vraagt. Als medewerkers van Welzijn De Wolden signalen over mogelijke problemen opvangen, gaan ze er daarom soms ook zonder concrete vraag op af.

dorp bodem