Uitkomsten Ruinen Positief Gezond delen

Positieve Gezondheid is een concept, een manier van kijken naar zorg en welzijn die gemeente De Wolden omarmt. Sterker nog, ze besloot eerder dit jaar actief aan de slag te gaan, samen met Welzijn De Wolden. Het is een effectieve maar ook een logische stap om de zelfredzaamheid van burgers te vergroten. Positieve Gezondheid gaat over de vragen ‘wat is echt belangrijk in jouw leven, wat heb jij nodig?’. Voor een uitgebreidere uitleg, kijk dan gelijk op onze website.

Een stuurgroep waarin, naast de gemeente en Welzijn De Wolden, GGD Drenthe en de Triade-groep (onderdeel van het UMCG) zijn vertegenwoordigd, zorgt voor een plan om veel meer maatschappelijke organisaties enthousiast te maken voor deze manier van werken. Wat staat er voor de komende periode op stapel?

Gesprekken in Ruinen
Dit jaar is in Ruinen gestart met Ruinen Positief Gezond. De buurtwerkers van Welzijn De Wolden zijn in gesprek met inwoners over hun ervaringen en behoeftes in zorg en welzijn. Dat leverde al de nodige onderwerpen op waar zorg- en maatschappelijke organisaties op in kunnen springen. Zoals het belang van sociale contacten, voldoende mobiliteit en een prettige en veilige leefomgeving. Ook spreken de buurtwerkers met de organisaties zelf die vertellen over hoe ze op basis van Positieve Gezondheid te werk gaan of kansen zien. Lees het ook in dit verslag.

Delen van uitkomsten
De stuurgroep wil de uitkomsten van de gesprekken delen met alle organisaties die actief zijn voor de inwoners in De Wolden. Dit kan nieuwe inzichten geven maar ook inspireren om er zelf mee aan de slag te gaan. Het kan leiden tot nieuwe samenwerkingen en initiatieven die inwoners beter kunnen ondersteunen. Maandelijks verschijnt hiervoor een nieuwsbrief en regelmatig zijn er informatiebijeenkomsten.

Hoe vinden we elkaar?
Om te zorgen dat organisaties hun diensten nog beter kunnen afstemmen op de behoeftes van de inwoners, is het nodig dat ze elkaar in de dagelijkse praktijk beter weten te vinden. Persoonlijke contacten, warme doorverwijzingen en elkaar spreken over plannen en nieuwe kansen is daarbij cruciaal. De stuurgroep maakt daarom een sociale kaart per kern, te beginnen met Ruinen.

Gezamenlijke thema’s om aan te pakken
De stuurgroep denkt ook na over een manier om de uitkomsten uit de individuele gesprekken en de sociale kaart te combineren. Het zou kunnen leiden tot overkoepelende thema’s waar meerdere organisaties gezamenlijk wat in kunnen betekenen voor inwoners. Denk aan het terugbrengen van eenzaamheid of het vergroten van de mobiliteit van mensen.

Inspireer elkaar
Vertellen wat er leeft in Ruinen en waar mensen wat aan elkaar en activiteiten in het dorp kunnen hebben, is een van de manieren om elkaar te inspireren om met Positieve Gezondheid aan de slag te gaan. We doen dit via de website, Facebook– en Instagrampagina’s en het maandelijkse digitale nieuws waarop je je kunt abonneren via de website. Heb jij ook wat te delen? Laat het weten aan een van de buurtwerkers: Annemiek Echten, 06 – 107 946 76, Berber Jansen, 06 – 290 422 71 of Ruben Drost, 06 – 337 037 49. Of mail naar ruinenpositiefgezond@welzijndewolden.nl.