Vacature Directeur / Bestuurder voor 20 – 24 uur per week

WELZIJN DE WOLDEN
is op korte termijn op zoek naar een
Directeur / Bestuurder
voor 20 – 24 uur per week

Welzijn De Wolden (WDW) is een brede welzijnsorganisatie in de gemeente De Wolden. Onze missie is om iedereen in De Wolden naar vermogen mee te laten doen.
Wij ondersteunen burgerinitiatieven indien nodig, zijn thuis in de dorpen en enthousiasmeren en faciliteren burgers om zelf vorm te geven aan een aangename leefomgeving. Wij richten ons op zelfredzaamheid en inzet voor elkaar.

Functie:

De directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor de integrale bedrijfsvoering en de algehele leiding van WDW. De directeur/bestuurder stelt missie, visie, strategie en beleid vast en is
primair verantwoordelijk voor de realisatie hiervan. De directeur/ bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
De directeur/bestuurder geeft direct leiding aan de leden van het managementteam bestaande uit een teamleider (School) Maatschappelijk Werk en een teamleider Maatschappelijke Dienstverlening. Daarnaast geeft de directeur/bestuurder direct leiding aan de stafmedewerkers personeelszaken, financiën en de receptie. Het totale aantal medewerkers is ca. 32 (20 fte).

De komende jaren zal de nadruk liggen op:

 • het versterken van de positionering van WDW, waarbij klantgerichtheid, PR en publieksbekendheid wezenlijke aspecten zijn;
 • het verder ontwikkelen van de professionalisering van de organisatie;
 • het versterken van de organisatie door het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden;
 • het verstevigen van de bestaande, het formuleren en vaststellen van de organisatiekoers en de strategische doelen voor de lange termijn;
 • een duidelijke strategie op alle beleidsterreinen van de organisatie en strategische actieplannen die de ontwikkeling en continuïteit van de organisatie waarborgen;
 • het goed onderhouden van externe contacten en een goed opgebouwd breed netwerk;
 • de teamvorming binnen het MT.

De professional die wij zoeken:

 • Heeft een WO werk- en denkniveau;
 • Heeft algemene managementervaring op directieniveau binnen een (middel)grote onderneming binnen de welzijnsbranche of een aanpalende sector;
 • Heeft ervaring met het verder professionaliseren van een organisatie en met het doorvoeren van (cultuur-)veranderingsprocessen;
 • Heeft ruime bestuurlijke ervaring en hart voor de mensen;
 • Heeft inzicht in het maatschappelijk speelveld;
 • Heeft ervaring met politieke omgevingen;
 • Heeft voldoende sociabiliteit;
 • Heeft de eigenschappen van een strateeg en is communicatief vaardig en vernieuwend;
 • Stelt zich op als een directeur/bestuurder maar is ook een coach;
 • Is maatschappelijk betrokken en woont in (de buurt van) De Wolden.

Benodigde competenties zijn:

Omgevingsbewustzijn, ondernemerschap, ontwikkelen en verdiepen van contacten, de wil om consequenties te aanvaarden (durf, risicobewustzijn),
resultaatgerichtheid, visie en samenbindend leiderschap.

Arbeidsvoorwaarden:

Het betreft een aanstelling voor de duur van een jaar met de intentie van een langdurige
samenwerking. Inschaling vindt plaats conform de CAO Sociaal Werk.

Reacties en vragen:

Sollicitaties kunnen tot en met zondag 3 juli 2022 gestuurd worden aan: Henniëlle Dam-van der Duin, secretaris van de Raad van Toezicht via hennielle@dam-vanderduin.nl onder
vermelding van vacature directeur/bestuurder.
Voor inhoudelijke vragen over deze functie kun je contact opnemen Han Valk, voorzitter van de Raad van Toezicht, via telefoonnummer 06 47661881.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 6 en vrijdag 8 juli.
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.