Vacature Lid Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Welzijn de Wolden zoekt met directe ingang

Lid Raad van Toezicht

 

Beschrijving van de organisatie

Welzijn de Wolden is een brede welzijnsorganisatie en die op veel terreinen actief is en veelal opereert in netwerken. Wij bieden ondersteuning bij vragen op het gebied van Welzijn, Wonen, Zorg, Werk en Onderwijs. We helpen en stimuleren onze inwoners andere mensen te ontmoeten, mee te doen aan de gemeenschap en anderen te ondersteunen om zo sociale cohesie te versterken en hiermee een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid. Onze opdrachtgever is gemeente De Wolden. In totaal werken er 28 mensen. De Raad van Toezicht van WDW bestaat na het recent vertrek van een lid momenteel uit 2 leden. De komende maanden willen we de Raad van Toezicht tijdelijk uitbreiden met 3 leden. Na een inwerkperiode nemen de huidige 2 leden afscheid.

Verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

Onder meer:

 • Goedkeuren van het (strategisch) beleid;
 • Goedkeuren van de begroting, de jaarrekening en inhoudelijk jaarverslag en het activiteitenjaarplan;
 • Toezicht uitoefenen op het besturen van de stichting door de directeur-bestuurder;
 • Terzijde staan van de directeur-bestuurder met reflectie of advies;
 • De overige taken en verantwoordelijkheden zoals vastgelegd in de staturen van de stichting en het reglement Raad van Toezicht.

Profiel lid Raad van Toezicht

 • U heeft een aantoonbare affiniteit met maatschappelijk ondernemerschap;
 • U heeft ervaring met en gevoel voor de rollen en posities tussen gemeenten en uitvoerende organisaties;
 • U bent een teamspeler met overtuigingskracht en heeft adviserende en communicatieve kwaliteiten en bent resultaatgericht;
 • U heeft strategisch inzicht en bent daarmee een klankbord voor de directeur-bestuurder op strategisch niveau;
 • U heeft voldoende tijd beschikbaar om de verantwoordelijkheid te kunnen invullen;
 • U bent woonachtig in de gemeente De Wolden.

Interesse

Herkent u zichzelf in bovenstaande omschrijving? Dan ontvangen wij graag uw reactie met motivatie en een actueel cv, waarin u aangeeft wat uw expertise is en wat u inspireert in een functie als lid van de Raad van Toezicht bij WDW.

Reacties en vragen

Reacties kunnen tot en met woensdag 10 maart 2021 per mail worden verstuurd aan:
Karin Westerink, via karinwesterink@welzijndewolden.nl onder vermelding van ‘Lid RvT’.

Voor informatie over de functie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht mevrouw Ina Everts, via evertsina@gmail.com.

Procedure

De procedure zal als volgt plaatsvinden; Je krijgt geen ontvangstbevestiging van je sollicitatie, indien je tot de geselecteerde kandidaten behoort, zullen wij je dit uiterlijk vrijdag 12 maart as. per mail laten weten. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 16 maart as.