Vacature Schoolmaatschappelijk werker voor 32 uur per week

WELZIJN DE WOLDEN

Zoekt per 1 september een enthousiaste
Schoolmaatschappelijk werker (m/v)
32 uur per week

“Effectief en gelijkwaardig aansluiten bij zowel ouder als kind”

Welzijn De Wolden is een brede welzijnsorganisatie in gemeente De Wolden. Onze missie is om iedereen in De Wolden naar vermogen mee te laten doen. Wij ondersteunen burgerinitiatieven indien nodig, zijn thuis in de dorpen en enthousiasmeren en faciliteren burgers om zelf vorm te geven aan een aangename leefomgeving.
Wij richten ons op zelfredzaamheid en inzet voor elkaar.

Functie
In deze uitdagende functie zoeken wij een werker die uitvoering kan en wil geven aan School Maatschappelijk Werk (SMW) taken. Je werkt met jeugdigen en gezinnen in gemeente De Wolden. Je bent onderdeel van het multidisciplinaire buurtteam en het CJG.

Profiel van de functie
Specifieke functiekenmerken
Je kunt outreachend werken en weet goed samen te werken met ketenpartners. Tevens ben je gericht op integrale samenwerking in het team. Je geeft uitvoering aan individuele trajecten voor kinderen en/of hun ouders en trajecten met volwassenen. Je geeft zo nodig uitvoering aan groepstrainingen, themabijeenkomsten en neemt deel aan relevante overleggen. Binnen het schoolmaatschappelijk werk ligt de nadruk op preventie; lichte hulp en dienstverlening in een zo vroeg mogelijk stadium. Het schoolmaatschappelijk werk heeft echter ook een duidelijke taak bij complexe en zorgwekkende situaties rondom kinderen, je intervenieert wanneer nodig bij acute situaties. Tevens bieden we regelmatig structurele hulp bij meer complexe gezinssituaties.

We investeren als stichting doorlopend in onze medewerkers en in de kwaliteit van onze hulp- en dienstverlening. Dit doen we bij het team schoolmaatschappelijk werk door middel van opleidingen, intervisie, casuïstiek en werkbegeleiding. Het team schoolmaatschappelijk werk is een professioneel en hecht team.

Kennis
Je beschikt over een afgeronde MWD- of Social Work Hbo-opleiding. Het is een pre wanneer je graag werkt met complexe situaties rondom kinderen. Daarbij is het van belang dat je een afgewogen inschatting kan maken en vervolgens positie durft te kiezen. Belangrijke eigenschappen zijn: relativeringsvermogen, humor en samenwerkingsgerichtheid, deze eigenschappen ondersteunen de 10 WMO-competenties van de sociaal werker. Dit beroepscompetentieprofiel is een belangrijke onderlegger voor de uitvoering van het werk binnen onze organisatie.

Overig
Je staat stevig in je schoenen, bent stressbestendig en flexibel. Je beschikt over een geldig rijbewijs B en bent in het bezit van een auto. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een vereiste. Je bent SKJ geregistreerd dan wel bereid hiertoe. Bij gelijke geschiktheid gaat wegens de samenstelling van het team de voorkeur uit naar een man.

Arbeidsvoorwaarden
Inschaling vindt plaats conform CAO Sociaal Werk. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar met kans op verlenging.

Reacties en vragen
Reacties kunnen tot 11 juli per mail worden verstuurd aan Mieke Albrecht, via miekealbrecht@welzijndewolden.nl onder vermelding van “sollicitatie SMW”.

Voor inhoudelijke vragen over de functie en vacature kun je contact opnemen met Lian Molema, teamleider team AMW/SMW, via 06 42288919.

De procedure zal als volgt plaatsvinden;
Je krijgt geen ontvangstbevestiging van je sollicitatie. Indien je tot de geselecteerde kandidaten behoort, zullen wij je dit uiterlijk 14 juli 2022 per mail laten weten. Helaas komen onze mails soms in de “spambox” of “ongewenste mail” terecht. Houd daarom deze postvakken ook in de gaten.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 19 juli.