Buurtbemiddelaar

Buurtbemiddeling

Met Buurtbemiddeling maak je de wereld een beetje mooier!

Een goede buur is beter dan een verre vriend…
Maar als er tussen buren onenigheid ontstaat kan dat grote gevolgen hebben voor de goede sfeer en het woonplezier.

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige dienst waar buren en buurtgenoten hun problemen met elkaar oplossen onder begeleiding van getrainde bemiddelaars.

Hoe werkt Buurtbemiddeling?
De bemiddeling houdt in dat bemiddelaars eerst naar het verhaal van beide partijen luisteren om hen vervolgens in een bemiddelingsgesprek te helpen hun problemen op te lossen.
Ze geven geen oordeel, zijn neutraal en de gesprekken zijn vertrouwelijk.