Vrijwilligerscoördinator De Hoge Hoed

De Hoge Hoed

De Hoge Hoed is een nieuw initiatief, volop in ontwikkeling. Vanaf jan. 2019 is De Hoge Hoed een inspirerende ontmoetingsplek in Zuidwolde met creatieve en ambachtelijke activiteiten, voor alle inwoners van Zuidwolde e.o.

Voor de stichting de Hoge Hoed i.o. zijn wij op zoek naar mensen die het beleid mede vorm willen geven en verantwoordelijkheid willen dragen voor de praktische uitvoering.

Als vrijwilligerscoördinator maak je deel uit van het bestuur en ben je  verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid van De Hoge Hoed. Je zorgt ervoor dat De Hoge Hoed goed voor zijn vrijwilligers zorgt zodat zij zich goed op hun plaats voelen en zich gezien en gewaardeerd voelen.

Belangrijkste aspecten

 
Taken:
- Je stelt het vrijwilligersbeleid op. - Je zorgt voor taakomschrijvingen van alle reguliere taken/werkzaamheden binnen De Hoge Hoed. - Je legt afspraken met vrijwilligers vast in vrijwilligerscontracten. - Je maakt een planning voor de toekomstige behoefte aan vrijwilligers en neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat in deze behoefte wordt voorzien. - Je zorgt samen met de programma coördinator voor de aanname, het behoud en de exit van vrijwilligers.
Vaardigheden:
Je gaat zorgvuldig met mensen om, je hebt goede sociale vaardigheden en je hebt (enige) ervaring met personeelswerk.
Ervaring vereist: Ja

Overige info vacature

Vervoer vereist: Nee
Vrijwilligersvergoeding Nee
Onkostenvergoeding Ja
Vrijwilligersovereenkomst Ja
VOG vereist Ja
Inclusief cursussen / trainingen Nee
 

Aanvullende info