Stichting dorpshuis de Schakel

Stichting Dorpshuis de Schakel
ZOEKT nieuwe BESTUURSLEDEN

Koekange heeft de beschikking over een mooi Dorpshuis. Hier vinden allerlei verschillende activiteiten plaats voor jong en oud. Om dit Dorpshuis operationeel te houden voor het dorp en haar directe omgeving is er natuurlijk een bestuur nodig.
Voor de dagelijkse gang van zaken is er een beheerder.
Daarnaast is er zowel een Dagelijks- en een Algemeen bestuur van de Stichting.

Het Dagelijks bestuur (DB) overlegt maandelijks (elke eerste dinsdag van de maand) met de beheerder over de dagelijkse gang van zaken.

Het Algemeen bestuur (AB) heeft een meer controlerende functie (o.a. begroting, financieel jaarverslag) en overlegt elk half jaar met het DB.

Zowel het Dagelijks- als het Algemeen bestuur zoeken nieuwe bestuursleden ter aanvulling van de huidige bestuursleden.

Daarom zijn wij op zoek naar mensen die het dorp Koekange een warm hart toedragen.

Als het je iets lijkt om zitting te nemen in ons bestuur of als je meer informatie wilt kun je contact opnemen met de voorzitter, telefoon 06-21906824 of smvdv63@gmail.com.

Belangrijkste aspecten

 
Taken:
de bestuursfuncties/taken worden in overleg verdeeld
Vaardigheden:
enthousiasme
Ervaring vereist: Nee

Overige info vacature

Vervoer vereist: Nee
Vrijwilligersvergoeding Ja
Onkostenvergoeding Ja
Vrijwilligersovereenkomst Nee
VOG vereist Nee
Inclusief cursussen / trainingen Nee
 

Aanvullende info