Wat doet het sociaal team van De Wolden? En hoe kan het mensen met problemen écht helpen?

Het sociaal team in De Wolden is zo’n 4 jaar actief en heeft al veel kunnen bereiken voor inwoners die met ingewikkelde problematiek kampen. Door intensieve samenwerking tussen verschillende organisaties bereiken hulpverleners mensen die de zorg vaak mijden. Voorzitter Rolien van de Belt, werkzaam bij gemeente De Wolden, vertelt over de kracht van het sociaal team.

Mensen die geen hulp zoeken, hebben meestal veel achter de rug. ‘’Ze zijn moe. Ze hebben al verschillende hulpverleners meegemaakt. Of ze vinden zelf dat het goed gaat, terwijl mensen in hun omgeving veel last van de situatie hebben.’’ Kenmerkend is dat er meerdere, complexe problemen spelen. ‘’Mensen hebben bijna altijd financiële problemen. In combinatie met een verslaving of ruzie in de familie bijvoorbeeld. Ook zien we verwarde mensen die door hun psychische problemen vervuilen. En dat zorgt weer voor overlast in de buurt.’’

Vertrouwen winnen

Buurtwerkers maar ook de wijkagent melden mensen aan bij het sociaal team. Daarin zitten allerlei disciplines: gemeente, Welzijn De Wolden, politie, GGZ, GGD, Actium, Cosis. Rolien legt uit hoe het werkt: ‘’We bespreken hoe we met de aangemelde cliënten contact kunnen maken. Hoe we vastgelopen zorg weer kunnen oppakken. En we stemmen af wie wat gaat doen. Vaak komt de maatschappelijk werker van Welzijn De Wolden eerst in actie. Dat zijn echt duizendpoten die er bedreven in zijn om op mensen met problemen af te stappen, zodanig dat ze het vertrouwen winnen om verder te kunnen helpen. Afhankelijk van de vragen zetten we specialistische hulp in, zoals een psychiatrisch verpleegkundige of een schuldhulpverlener.’’

Erger voorkomen

‘’Door samen te werken kunnen we iemand beter helpen. En erger voorkomen. Het werk vergt wel vaak een lange adem, maar dan bereiken we ook mooie resultaten. Het is fijn wanneer iemand uit de schulden komt, zijn woning niet uit hoeft en zijn leven weer op kan pakken. Of wanneer er voor iemand een opname voor behandeling geregeld kan worden, omdat het thuis echt niet meer gaat.’’