‘’We zijn voor ouderen vaak een luisterend oor’’

In gesprek met Wendy Nieuwenhuijs en Karin Dooren van Icare
Wendy Nieuwenhuis en Karin Dooren werken beiden al jaren voor thuiszorgorganisatie Icare. Wendy is wijkverpleegkundige in Ruinen en Ruinerwold en werkt veel voor ouderen. Karin is gespecialiseerd in psychogeriatrie (PG), is casemanager dementie en werkzaam als wijkverpleegkundige van het PG-team Ruinen, Ruinerwold, Koekange en de Wijk. Ze delen hun ervaringen met de integrale ouderenzorg via het kernteam Ruinen, een benadering die goed past bij het concept Positieve Gezondheid.

Zorg écht afstemmen
Een keer per zes weken schuiven Wendy en Karin aan bij het kernteamoverleg Ruinen. Daarin zijn vast vertegenwoordigd de huisartsen, ouderenzorgorganisaties, specialist ouderengeneeskunde, meerdere thuiszorgorganisaties, de gemeente en Welzijn De Wolden. Ook andere disciplines zoals de fysiotherapie of het buurtteam kunnen op uitnodiging deelnemen. Het doel is het in kaart brengen van kwetsbare ouderen in Ruinen en zo nodig en waar mogelijk de juiste zorg inzetten. ‘’Iedereen kan casussen inbrengen; nieuwe cliënten of mensen die al bij een van ons in beeld zijn. Uit de bespreking volgen altijd concrete acties; we stemmen de zorg écht af’’.

Behoeftes uitgangspunt
‘’Nadat een de leden van het kernteam de cliënten heeft bezocht, spreken we in het kernteam af of er een vervolgcontact nodig is en wie die gaat doen. Het voorkomt dat we langs elkaar heen werken of dingen dubbel doen. Eerder stuurden Welzijn en Icare onafhankelijk van elkaar vragenlijsten op, waardoor sommige ouderen dubbel vragen moesten beantwoorden. Bij de zorg of begeleiding die we met elkaar afstemmen, zijn de behoeftes van de inwoners altijd het uitgangspunt. ‘’En als iemand geen hulp wil, dan dringen we ons niet op. Alleen als we ons echt zorgen maken, blijven we de verbinding zoeken.’’

Intense gesprekken
Wendy en Karin zijn enthousiast over de integrale werkwijze. ‘’Wanneer we mensen bezoeken zijn we vooral een luisterend oor. Het kan tot intense gesprekken leiden. Zo kun je er zomaar achter komen dat iemand regelmatig depressief is. Dat signaal brengen we dan terug in het kernteam. In deze coronatijd merken we dat eenzaamheid bij ouderen een groot probleem is. Ook bij echtparen. Mensen missen de sociale contacten, hun vaste ochtend biljart of koersbal, een kopje koffie in ’t Neie Punt. Daar kunnen we weinig in betekenen, dat voelt machteloos.’’

Zelfstandig en gelukkig blijven
De dames hebben, mede door de coronasituatie, nog weinig theoretische achtergrond over Positieve Gezondheid, omdat de cursussen niet doorgingen. Wel verwachten ze dat het aansluit bij de aanpak van de integrale ouderenzorg. ‘’Het gaat vooral om bewustwording. Luisteren naar wat mensen belangrijk vinden en je eigen normen en waarden daarin niet meenemen. Daarnaast focussen we op iemands mogelijkheden. Het doel is iemand zo lang mogelijk zelfstandig te houden en te helpen gelukkig te zijn.’’ De oplossingen kunnen eenvoudig zijn, bijvoorbeeld met een verwijzing. Zo kon ik laatst iemand met beginnende klachten van vergeetachtigheid, na overleg binnen het kernteam, via de huisarts laten verwijzen naar de geheugenpoli. Zelf wist deze cliënt niet hoe het aan te pakken.’’

Korte lijnen
Voor het integraal met elkaar werken is kennis van de sociale kaart heel belangrijk, zo ontdekten Wendy en Karin. ‘’Net als binnen het kernteam waarin verschillende organisaties naar elkaar verwijzen en elkaar aanvullen, is het nodig om binnen of buiten de gemeente de wegen, naar bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, te kennen. De korte lijnen om iemand direct de juiste hulp te bieden is erg belangrijk. Voor de cliënt en onze onderlinge samenwerking. Daar kunnen we het nog wel iets beter in doen. Zo willen we met de verschillende organisaties en de cliënt een zorgplan kunnen opstellen, zodat we samen dezelfde doelen nastreven. We zitten nog in een opstartfase maar het belangrijkste, we staan allemaal open voor verbeteringen.’’

     

Karin Dooren (links) en Wendy Nieuwenhuis