Welzijn de Wolden lanceert nieuwe Website

Nieuwe website Welzijn de Wolden

Over Welzijn de Wolden

Welzijn de Wolden biedt ondersteuning bij:

  • Initiatieven in de dorpen
  • Het vormgeven van een aangename leefomgeving
  • Inzet voor elkaar
  • Individuele vragen op het gebied wonen, welzijn, zorg, werk en onderwijs

Onze uitgangspunten:

  • Wij ondersteunen burgerinitiatieven indien nodig
  • Wij zijn thuis in de dorpen
  • Wij enthousiasmeren en faciliteren burgers om zelf vorm te geven aan een aangename leefomgeving
  • Wij richten ons op zelfredzaamheid en inzet voor elkaar