Idee voor uw buurt

Hebt u een plan of suggestie om uw buurt te verbeteren, dan kunt u het buurtteam mailen. Wij gaan met u in gesprek en bekijken of uw idee uitgevoerd kan worden. Het kan gaan om een klein project zoals een ontmoeting voor ouderen of een groter project om uw leefomgeving te verbeteren. Alle ideeën zijn welkom.

Mail: buurtteam@dewolden.nl

In het buurtteam zitten onder andere wijkagenten, buurtwerkers, wijkbeheerders, jongerenwerkers, boa’s, bewonersconsulenten van woonstichting Actium en de maatschappelijke werkers.

Overlast in uw buurt melden

U kunt het buurtteam inschakelen voor hulp en advies bij problemen in uw buurt. Bijvoorbeeld als u zich zorgen maakt om een buurtbewoner. Maar ook bij overlast en burenruzies. U kunt ons bellen om de situatie uit te leggen. Of mail wat er aan de hand is, dan neemt iemand van het buurtteam binnen 5 dagen contact met u op.

Bel: 0528 – 37 86 86 (maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur)

Mail: buurtteam@dewolden.nl

Wat u moet weten

  • In het buurtteam zitten onder andere wijkagenten, buurtwerkers, wijkbeheerders, jongerenwerkers, boa’s, bewonersconsulenten van woonstichting Actium en de maatschappelijke werkers
  • Het buurtteam probeert zo vroeg mogelijk te signaleren wat er speelt in buurten om problemen zo snel mogelijk aan te pakken. Soms kan het buurtteam zelf helpen, soms verwijzen we naar een andere organisatie, bijvoorbeeld Buurtbemiddeling