Positieve Gezondheid: een persoonlijke benadering

Gezond zijn is meer dan niet ziek-zijn. Het gaat over prettig en veilig leven, over zinvolle tijdsbesteding, over contacten, over jezelf zo lang mogelijk kunnen redden. Met deze brede en persoonlijke kijk op gezondheid bereiken we meer.

Gemeente De Wolden en Welzijn De Wolden introduceren daarom Positief Gezond, een initiatief gebaseerd op de beweging Positieve Gezondheid.

We willen zorg- en welzijnsorganisaties, verenigingen en buurtinitiatieven met elkaar verbinden.

Het doel: inwoners persoonlijke ondersteuning bieden bij wat zij belangrijk vinden in hun leven.

Wat is Positieve Gezondheid? Lees het hier

Wat levert Positieve Gezondheid op?

Door mensen te vragen naar hun behoeftes in gezonder, gelukkiger en betekenisvol leven, ga je uit van hun veerkracht en het houden van de regie. Deze persoonlijke benadering biedt organisaties kansen om het aanbod in zorg en welzijn beter te laten aansluiten bij de vraag. Het stimuleert kruisbestuivingen en onderlinge samenwerkingen.

Start in Ruinen

Positief Gezond wordt in alle dorpen van De Wolden geïntroduceerd. We zijn dit jaar gestart in Ruinen. Wat we er willen bereiken en hoe we dan doen, lees je op de pagina Over Positief Gezond Ruinen.

Naar Positief Gezond Ruinen

Op de hoogte blijven

We houden organisaties en inwoners graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en inspirerende verhalen. Dat doen we via deze website, digitaal nieuws en perspublicaties. En via onze Facebook– en Instagrampagina.