Jongerenwerk

Young De Wolden, het jongerenwerk van Welzijn De Wolden, richt zich op alle jongeren, met speciale aandacht voor jongeren die minder makkelijk zelfstandig hun ontwikkeling naar volwassenheid doorlopen. Het werk heeft een opgroei-ondersteunende, opvoedkundige en op participatie gerichte doelstelling. We ondersteunen en coachen jongeren actief in hun ontwikkeling tot zelfstandige deelnemers aan de samenleving.

Het jongerenwerk van Welzijn De Wolden is onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Naast de preventieve taken biedt het jongerenwerk ook lichte (opvoed)ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun ouders, zowel individueel als in groepsverband.

Daarbij is het jongerenwerk ook de verbindende schakel tussen de leefwereld van jongeren en het systeem waarin volwassen, andere instanties en de lokale overheid functioneren. Het jongerenwerk bemiddelt tussen de jongeren en volwassenen of tussen jongeren en hun leefomgeving en zet zich in om de leefbaarheid te vergroten.

Vragen? Opmerkingen? De jongerenwerkers zijn bereikbaar via 0528-37 86 86 en info@welzijndewolden.nl.

Wat doet een jongerenwerker zoal?

Er zijn vijf jongerenwerkers werkzaam bij Welzijn De Wolden. Lees mee wat jongerenwerkers in De Wolden zoal doen.

“We zijn regelmatig in de buurt te vinden. Bijvoorbeeld bij hangplekken van de jeugd, bij een pannakooi of de keten in De Wolden. Maar ook zijn we op locaties als de scholen, dorpshuizen of buitenspeellocaties. Ook vind je ons op de scholen waar we gastlessen geven over onder andere sociale media. We komen weleens ergens samen, maar gaan ook alleen of met een andere collega van bijvoorbeeld het opbouwwerk of schoolmaatschappelijk werk op pad.

Wat wij doen is contact leggen met de jongeren die we tegenkomen. Vanuit dit contact proberen we een band op te bouwen met de jongeren, zodat we elkaar leren kennen en elkaar weten te vinden.

We werken veel samen met de gemeente, politie en andere organisaties om de vragen die jongeren hebben te kunnen beantwoorden, of om samen met de jongeren te komen tot oplossingen. Daarbij proberen we vaak de buurt, ouders of andere instanties zoals de basisschool te betrekken. Het gaat om zaken van overlast tot vrijetijdsbesteding, of van gezellige jongerenactiviteiten opzetten (samen met de jongeren) tot problemen thuis. We werken niet alleen overdag; soms zijn we ook ’s avonds te vinden in de dorpen.”

Keten United

Op verschillende plekken in gemeente De Wolden zijn er keten waar jongeren samenkomen. Deze keten hebben een belangrijke functie als ontmoetingsplek voor jongeren. Gemeente De Wolden begrijpt dat jongeren graag een plek hebben om samen te komen en heeft besloten om keten niet te verbieden. Zij vindt het wel belangrijk dat er aandacht is voor veiligheid in en om de keet. In samenwerking met partners als Welzijn De Wolden, brandweer, politie, horecaondernemers, Dorpsbelangen, jongeren en ouders is in 2006 het ketenbeleid ontstaan.

Om als keet te mogen bestaan, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldoen. Denk hierbij aan brandveiligheid, alcoholvoorlichting, contact met de buren en het opstellen van huisregels door de jongeren zelf. Het jongerenwerk van Welzijn De Wolden voert het beleid uit. Zij nemen contact op met jongeren en perceeleigenaren en ondersteunen waar nodig om aan de voorwaarden te voldoen, en daarnaast komen zij een aantal keren per jaar langs.

Jongeren, ouders of geïnteresseerden kunnen contact met de jongerenwerkers opnemen wanneer zij een keet willen starten, of wanneer zij meer informatie willen. In het ketenbeleid ‘Voortzetting beleid en uitvoeringsplan ‘Keten en Caravans’ in de gemeente De Wolden 2017’ staat precies beschreven wat wel en niet mag.

Voor meer informatie bel/mail/app de jongerenwerkers. Mascha Konterman maschakonterman@welzijndewolden.nl of 06 460 23 129/ 0528 37 86 86.

 
Training 'Omgaan met elkaar'

Voorheen noemden we deze training SOVA, Sociale Vaardigheidstraining. Dit zijn vaardigheden die gebruikt worden in het contact met anderen. Ze spelen een rol bij het ontstaan, opbouwen
en onderhouden van vriendschappen en andere sociale contacten. Samenspelen met andere kinderen klinkt wel heel eenvoudig, maar er komt heel wat bij kijken. Je moet bijvoorbeeld durven vragen of je mee mag spelen, op je beurt wachten, spelregels volgen, tegen je verlies kunnen en durven zeggen wat je niet bevalt. Sommige kinderen hebben moeite met deze vaardigheden. Zij maken uit zichzelf moeilijk contact met andere kinderen, ze hebben snel ruzie of staan alleen op het schoolplein.

Voor wie is deze training?
Kinderen die moeite hebben met contact met klasgenootjes kunnen de training volgen. Er kan sprake zijn van pesten, moeilijk vrienden maken of moeizaam samenwerken. Deze training is bedoeld
voor kinderen die het lastig vinden om voor zichzelf op te komen, die soms wat angstig zijn, gepest worden of juist voor kinderen die dominant kunnen zijn in de omgang met anderen en het
lastig vinden om rekening te houden met anderen.

Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) biedt hiervoor verschillende trainingen aan. Bij de aanmelding wordt er met de ouder bekeken of en welke training de juiste hulp is voor het kind. De trainingen worden gegeven door jongerenwerkers en schoolmaatschappelijk werkers van Welzijn De Wolden.

Welke trainingen zijn er?

Tim en Flapoor
Voor kinderen die in groep 3 of 4 zitten bieden we “Tim en Flapoor” aan. Dit is een training waar kinderen op een speelse manier tips en trucs leren om hun sociale vaardigheden te verbeteren of aan te leren. Kinderen gaan onderling oefenen met verschillende, soms lastige, situaties en leren hun sociale vaardigheden vergroten. Onderwerpen als elkaar aankijken, mag ik mee doen, daar baal ik van en omgaan met ‘het antwoord is nee’ komen aan de orde.
De training bestaat uit 12 bijeenkomsten van anderhalf uur en wordt gegeven door Kim Willekes (contactpersoon), kimwillekes@welzijndewolden.nl
De groep bestaat uit max. 8 kinderen.

Ik kan het – groep 5 en 6
Mascha Konterman (contactpersoon), maschakonterman@welzijndewolden.nl en Lian Molema, lianmolema@welzijndewolden.nl

Ik kan het – groep 7 en 8
Yvonne Hooijer, yvonnehooijer@welzijndewolden.nl@welzijndewolden.nl

Voor kinderen die in groep 5 t/m 8 zitten is er de “Ik kan het” training. De groepen zijn opgesplitst in een groep voor kinderen uit groep 5 en 6 en een groep voor kinderen uit groep 7 en 8. De trainingen zijn grotendeels gelijk aan elkaar, maar voor de oudste groep wordt dieper ingegaan op inzicht en eigen gedrag. Onderwerpen die aan bod komen zijn opkomen voor jezelf, gevoelens herkennen en benoemen, reageren op pesten en voel je sterk. De trainingen bestaan uit 10 bijeenkomsten van anderhalf uur en worden gegeven door twee trainers.
De groep bestaat uit max. 8 kinderen.

Er zijn geen kosten verbonden aan de trainingen.

Wil je meer informatie over een training of wil je je zoon/dochter/leerling (met goedkeuring van ouders) aanmelden voor één van de trainingen, dan kun je contact opnemen met de bovenstaande contactpersonen Kim of Mascha.

Gastlessen en ouderavonden social media

Social media zijn niet meer weg te denken in ons dagelijks leven. Kinderen leren al van jongs af aan om te gaan met een mobiele telefoon of tablet van hun ouders. Toch brengen social media veel risico’s met zich mee; denk aan contact met vreemden, cyberpesten, sexting en grooming.

Tijdens de gastlessen ‘social media’ komen jongerenwerkers en/of schoolmaatschappelijk werkers in de klas een gastles geven. De rode draad van de gastles is omgang met elkaar en met onbekenden en daarnaast is er de mogelijkheid om een onderwerp te verdiepen. Verschillende onderwerpen zijn cyberpesten, privacy, digitaal contact versus persoonlijk contact, etc. De gastlessen zijn interactief en er wordt gebruik gemaakt van verschillende spel- en doe-vormen. Er zijn al verschillende scholen die gebruikmaken van dit aanbod.

Naast de gastlessen voor kinderen is er ook de mogelijkheid van ouderavonden rondom dit thema, waarbij de mogelijkheden en risico’s worden besproken die social media met zich meebrengen.. Tijdens deze avond is er volop gelegenheid tot vragen stellen. Denk aan vragen als hoe het zit met die groepsapp van je kind, hoe social media te bespreken is met kinderen, of hoe met social media in het algemeen om te gaan.

De gastlessen zijn tevens onderdeel van het preventiemenu.

Voor meer informatie neem contact op met de jongerenwerker Yvonne Hooijer  van Welzijn De Wolden via 0528 37 86 86.

Sport- en Cultuurweek

De Sport- en Cultuurweek wordt jaarlijks in de zomer georganiseerd voor kinderen uit groep 3 t/m 8 van het basisonderwijs die om verschillende redenen niet op vakantie gaan. De organisatie is in handen van de jongerenwerkers van Welzijn De Wolden en de sportfunctionarissen van Hoogeveen en De Wolden. De organisatie wordt ondersteund door een grote groep vrijwilligers. Iedereen zet zich in om de kinderen een week lang overdag onbezorgd te laten genieten.

Volg de Sport- en cultuurweek op Facebook

Voor meer informatie over dit jaarlijks terugkerende evenement kan men contact opnemen met Yvonne Hooijer via 0528 37 86 86 of yvonnehooijer@welzijndewolden.nl.

Yvonne Hooijer

Mascha Konterman