Betekent dit dat organisaties hun eigen verzekering kunnen opzeggen? Nee, vrijwilligersorganisaties en organisaties waar vrijwilligers werken hebben doorgaans een goed passende verzekering. De bedoeling van de gemeentelijke verzekering is om een vangnet te zijn voor dat wat de verzekering van de organisatie (helemaal) niet dekt. Organisaties hoeven hun vrijwilligers niet aan te melden.

Schade of letsel melden
Bij schade en letsel is via de gemeente een schadeformulier op te vragen. De claim kan vervolgens naar de gemeente worden verstuurd. De schade wordt rechtstreeks door de verzekering met de benadeelde afgewikkeld en de gemeente krijgt bericht hoe de claim is afgehandeld.

Alle info over Vrijwilligersverzekering

De verzekering geldt voor:

  • Alle vrijwilligers die in enig organisatorisch verband (denk aan een lokale eenmalige werkgroep, een commissie, een actiegroep e.d.) onverplicht en onbetaalde werkzaamheden verricht.
  • Vrijwilligers die buiten de gemeentegrens werkzaamheden verrichten zijn ook daar verzekerd.

De verzekering geldt niet voor:

  • Vrijwilligers bij de vrijwillige brandweer, vrijwillige politie, mantelzorgers en scholieren die Maatschappelijke Stages uitvoeren.
  • De betaalde medewerkers en de organisatie zelf. De collectieve vrijwilligersverzekering heeft dus alleen betrekking op de vrijwilliger van die rechtspersoon (= de organisatie). Daarom dient de organisatie ook een WA-verzekering af te sluiten.