Schoolmaatschappelijk werk

‘It takes a village to raise a child’. Opvoeden kan soms erg lastig zijn en kan veel vragen met zich meebrengen. Gelukkig hoeft u het niet alleen te doen. Als u er behoefte aan heeft dat iemand met u meedenkt of u advies geeft, of heeft u behoefte aan daadwerkelijk hulp voor u en/of uw partner of uw kind omtrent opgroei- en/of opvoedvraagstukken, dan kunt u terecht bij het schoolmaatschappelijk werk. Onze schoolmaatschappelijk werkers en jongerenwerkers zijn een bekend gezicht bij uw kind op school of bij u in de buurt. Mocht u vragen of zorgen hebben rondom het opgroeien en/of opvoeden van uw kind kunt u bij hen terecht. Zij kunnen met u in gesprek gaan om met u mee te denken en u mogelijk te adviseren. Laagdrempeligheid staat hierbij voorop. Hulp wordt in individueel of in groepsverband geboden. Bij de aanpak werkt de schoolmaatschappelijk werker samen met de beroepskrachten van de school. Een schoolmaatschappelijk werker is de schakel tussen school en de zorg. De schoolmaatschappelijk werker is verbonden aan het Centrum voor Jeugd en Gezin De Wolden en werkt hierbinnen samen met de kernpartners van het Centrum voor Jeugd en Gezin, dit zijn MEE Drenthe, gemeente De Wolden en de GGD. Ook voeren de schoolmaatschappelijk werkers uitvoeringscoördinatie uit. Dit houdt in dat zij de regie houden op een gezin waarbij meerdere hulpverleningsinstanties betrokken zijn, zodat de hulpverlening goed op elkaar afgestemd is. Het team bestaat uit zes schoolmaatschappelijk werkers, en zijn werkzaam vanuit ontmoetingscentrum De Boerhoorn, Zuidwolde. Op werkdagen zijn ze te bereiken tussen 09.00 – 12.30 uur en 13.00 – 17.00 uur via 0528 37 86 86. Bij crisissituaties kan er buiten kantooruren gebeld worden voor:

  • Jeugd naar: Jeugd naar Spoed voor jeugd Drenthe: 0592 38 15 30
  • Algemeen maatschappelijk werk naar: 0522 27 99 44

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderde situatie kan zeer verschillend zijn. Kinderen en jongeren die een scheiding hebben meegemaakt kunnen in de doe- en praatgroep KIES:– beter leren omgaan met gedachten en gevoelens over de scheiding;– praten over wat ze moeilijk vinden aan de scheiding en herkenning vinden;– hun hart luchten en elkaar helpen met oplossingen;– de scheiding beter leren verwerken waardoor problemen zich minder stapelen en er minder hinder wordt ondervonden in het dagelijks leven.Voor wie?Bestemd voor kinderen:– van gescheiden ouders– op de basisschool– in groep 4, 5, 6, 7 en 8– uit Hoogeveen en De WoldenWat doen we?– Met elkaar praten over de scheiding– Oefeningen die te maken hebben met alles rondom de scheidingMeedoen?– Aanmelden kan via de schoolmaatschappelijk werker van de school waarop uw kind zit– Locatie is HoogeveenVragen?– Stel ze aan de schoolmaatschappelijk werker van de school– Neem contact op met het CJG via 0528-378624– Kijk op de website http://www.cjgdewolden-hoogeveen.nl

Voorheen noemden we deze training SOVA, Sociale Vaardigheidstraining. Dit zijn vaardigheden die gebruikt worden in het contact met anderen. Ze spelen een rol bij het ontstaan, opbouwenen onderhouden van vriendschappen en andere sociale contacten. Samenspelen met andere kinderen klinkt wel heel eenvoudig, maar er komt heel wat bij kijken. Je moet bijvoorbeeld durven vragen of je mee mag spelen, op je beurt wachten, spelregels volgen, tegen je verlies kunnen en durven zeggen wat je niet bevalt. Sommige kinderen hebben moeite met deze vaardigheden. Zij maken uit zichzelf moeilijk contact met andere kinderen, ze hebben snel ruzie of staan alleen op het schoolplein.Voor wie is deze training?Kinderen die moeite hebben met contact met klasgenootjes kunnen de training volgen. Er kan sprake zijn van pesten, moeilijk vrienden maken of moeizaam samenwerken. Deze training is bedoeldvoor kinderen die het lastig vinden om voor zichzelf op te komen, die soms wat angstig zijn, gepest worden of juist voor kinderen die dominant kunnen zijn in de omgang met anderen en hetlastig vinden om rekening te houden met anderen.Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) biedt hiervoor verschillende trainingen aan. Bij de aanmelding wordt er met de ouder bekeken of en welke training de juiste hulp is voor het kind. De trainingen worden gegeven door jongerenwerkers en schoolmaatschappelijk werkers van Welzijn De Wolden.Welke trainingen zijn er?Tim en FlapoorVoor kinderen die in groep 3 of 4 zitten bieden we “Tim en Flapoor” aan. Dit is een training waar kinderen op een speelse manier tips en trucs leren om hun sociale vaardigheden te verbeteren of aan te leren. Kinderen gaan onderling oefenen met verschillende, soms lastige, situaties en leren hun sociale vaardigheden vergroten. Onderwerpen als elkaar aankijken, mag ik mee doen, daar baal ik van en omgaan met ‘het antwoord is nee’ komen aan de orde.De training bestaat uit 12 bijeenkomsten van anderhalf uur. De groep bestaat uit max. 8 kinderen.Ik kan het Voor kinderen die in groep 5 t/m 8 zitten is er de “Ik kan het” training. De groepen zijn opgesplitst in een groep voor kinderen uit groep 5 en 6 en een groep voor kinderen uit groep 7 en 8. De trainingen zijn grotendeels gelijk aan elkaar, maar voor de oudste groep wordt dieper ingegaan op inzicht en eigen gedrag. Onderwerpen die aan bod komen zijn opkomen voor jezelf, gevoelens herkennen en benoemen, reageren op pesten en voel je sterk. De trainingen bestaan uit 10 bijeenkomsten van anderhalf uur en worden gegeven door twee trainers.De groep bestaat uit max. 8 kinderen.Er zijn geen kosten verbonden aan de trainingen.Wil je meer informatie over een training of wil je je zoon/dochter/leerling (met goedkeuring van ouders) aanmelden voor één van de trainingen, dan kun je contact opnemen met onze SOVA-coördinator:  José Kuiper via het e-mailadres: josekuiper@welzijndewolden.nl

Leren zelfstandig te wonen, je eigen plek en zelf de dingen regelen. Uiteindelijk is iedereen toe aan die stap. Soms is dat wel een grote stap. Omdat het thuis niet zo lekker loopt, het contact met je familie ingewikkeld is of omdat je zelf problemen hebt. Om je te helpen zelfstandig te gaan wonen biedt Welzijn De Wolden begeleid zelfstandig wonen. Wanneer kan dit voor jou interessant zijn :– Je wilt op jezelf gaan wonen;– Je bent tussen de 18 en 23 jaar;– Je woont in gemeente De Wolden;– Je bent bereid een woning met een aantal andere jongeren te delen;– Je vindt het fijn als je nog enige tijd kan rekenen op een begeleider die je helpt met het een en ander. Heb je vragen over het ‘Begeleid zelfstandig wonen’? Neem dan contact op met Daniëlle Vreeburg of Yvonne Hooijer via tel. 0528 – 378686 of per mail daniellevreeburg@welzijndewolden.nl of yvonnehooijer@welzijndewolden.nl:

Download folder 'Begeleid zelfstandig wonen voor jongeren'

Daniëlle Vreeburg

Esther Scholten

Iris Land

Marleen Eschbach

Samya Nin

Thomas Dieters

Aniek Bergsma

Lisette Pol