Schoolmaatschappelijk werk

‘It takes a village to raise a child’. Opvoeden kan soms erg lastig zijn en kan veel vragen met zich meebrengen. Gelukkig hoeft u het niet alleen te doen. Als u er behoefte aan heeft dat iemand met u meedenkt of u advies geeft, of heeft u behoefte aan daadwerkelijk hulp voor u en/of uw partner of uw kind omtrent opgroei- en/of opvoedvraagstukken, dan kunt u terecht bij het schoolmaatschappelijk werk.

Onze schoolmaatschappelijk werkers en jongerenwerkers zijn een bekend gezicht bij uw kind op school of bij u in de buurt. Mocht u vragen of zorgen hebben rondom het opgroeien en/of opvoeden van uw kind kunt u bij hen terecht. Zij kunnen met u in gesprek gaan om met u mee te denken en u mogelijk te adviseren. Laagdrempeligheid staat hierbij voorop.

Hulp wordt in individueel of in groepsverband geboden. Bij de aanpak werkt de schoolmaatschappelijk werker samen met de beroepskrachten van de school. Een schoolmaatschappelijk werker is de schakel tussen school en de zorg.

De schoolmaatschappelijk werker is verbonden aan het Centrum voor Jeugd en Gezin De Wolden en werkt hierbinnen samen met de kernpartners van het Centrum voor Jeugd en Gezin, dit zijn MEE Drenthe, gemeente De Wolden en de GGD.

Ook voeren de schoolmaatschappelijk werkers uitvoeringscoördinatie uit. Dit houdt in dat zij de regie houden op een gezin waarbij meerdere hulpverleningsinstanties betrokken zijn, zodat de hulpverlening goed op elkaar afgestemd is.

Het team bestaat uit acht schoolmaatschappelijk werkers, en zijn werkzaam vanuit ontmoetingscentrum De Boerhoorn, Zuidwolde. Op werkdagen zijn ze te bereiken tussen 09.00 – 12.30 uur en 13.00 – 17.00 uur via 0528 37 86 86. Bij crisissituaties kan er buiten kantooruren gebeld worden voor:

  • Jeugd naar: Jeugd naar Spoed voor jeugd Drenthe: 0592 38 15 30
  • Algemeen maatschappelijk werk naar: 0522 27 99 44
Doe- en praatgroep KIES

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderde situatie kan zeer verschillend zijn. Kinderen en jongeren die een scheiding hebben meegemaakt kunnen in de doe- en praatgroep KIES:
– beter leren omgaan met gedachten en gevoelens over de scheiding;
– praten over wat ze moeilijk vinden aan de scheiding en herkenning vinden;
– hun hart luchten en elkaar helpen met oplossingen;
– de scheiding beter leren verwerken waardoor problemen zich minder stapelen en er minder hinder wordt ondervonden in het dagelijks leven.

Voor wie?
Bestemd voor kinderen:
– van gescheiden ouders
– op de basisschool
– in groep 4, 5, 6, 7 en 8
– uit Hoogeveen en De Wolden

Wat doen we?
– Met elkaar praten over de scheiding
– Oefeningen die te maken hebben met alles rondom de scheiding

Meedoen?
– Aanmelden kan via de schoolmaatschappelijk werker van de school waarop uw kind zit
– Locatie is Hoogeveen

Vragen?
– Stel ze aan de schoolmaatschappelijk werker van de school
– Neem contact op met het CJG via 0528-378624
– Kijk op de website http://www.cjgdewolden-hoogeveen.nl

Begeleid zelfstandig wonen voor jongeren

Leren zelfstandig te wonen, je eigen plek en zelf de dingen regelen. Uiteindelijk is iedereen toe aan die stap. Soms is dat wel een grote stap. Omdat het thuis niet zo lekker loopt, het contact met je familie ingewikkeld is of omdat je zelf problemen hebt. Om je te helpen zelfstandig te gaan wonen biedt Welzijn De Wolden begeleid zelfstandig wonen. Wanneer kan dit voor jou interessant zijn :
– Je wilt op jezelf gaan wonen;
– Je bent tussen de 18 en 23 jaar;
– Je woont in gemeente De Wolden;
– Je bent bereid een woning met een aantal andere jongeren te delen;
– Je vindt het fijn als je nog enige tijd kan rekenen op een begeleider die je helpt met het een en ander.

Heb je vragen over het ‘Begeleid zelfstandig wonen’?
Neem dan contact op met Kim Willekes of Yvonne Hooijer via tel. 0528 – 378686 of per mail kimwillekes@welzijndewolden.nl of yvonnehooijer@welzijndewolden.nl:

Download folder 'Begeleid zelfstandig wonen voor jongeren'
lian molema

Lian Molema

Dagmar Hoogenboom

Daniëlle Vreeburg

jil tansanale

Jil Tanasale

Kim Willekes

Marèl Boers

Marleen Eschbach

Sharmaine Danhof