Maatschappelijk werk

De vier maatschappelijk werkers bij Welzijn De Wolden ondersteunen bij problemen op het gebied van bijvoorbeeld relaties, verslaving, wonen, werk en onderwijs. Men krijgt inzicht in de problemen en wordt ondersteund bij het oplossen ervan, zodat men na de hulpverlening (beter) de problemen kan aanpakken. Er wordt nauw samengewerkt met andere instanties. Daardoor kan men adequaat geholpen worden, bijvoorbeeld door hen naar de juiste organisatie door te verwijzen. De maatschappelijk werkers zijn er voor de inwoners van gemeente De Wolden, de dienstverlening is gratis. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.                                                       

Contact opnemen/hulp nodig? Dit kan:

 • Telefonisch: 0528-378686 (op werkdagen van 9.00-17.00 uur en vraag naar een maatschappelijk werker)
 • Per mail: amw@welzijndewolden.nl (na ontvangst van de mail wordt er zo snel mogelijk contact opgenomen)

Ouder worden heeft zijn mooie kanten. Er is meer vrije tijd, er zijn minder verwachtingen die aan je gesteld worden; anderzijds zijn er ook uitdagingen waar je mogelijk mee geconfronteerd wordt. Bijvoorbeeld: gezondheidsklachten, ingewikkelde zaken binnen de familie of gevoelens van eenzaamheid. Als u daar graag eens over wilt praten, bij u thuis of op het kantoor van Welzijn De Wolden, dan kan dat met onze ouderenmaatschappelijk werker Margreet Nijmeijer op 0528-378686.

Wanneer er meteen hulp nodig is zijn de maatschappelijk werkers altijd te bereiken. Tijdens kantooruren: bel de maatschappelijk werkers via 0528-378686 (9.00-17.00 uur). Buiten kantooruren: is hulp beschikbaar via 0522-279944 (ná 17.00 uur en ’s nachts). Dit nummer alleen gebruiken bij problemen en situaties die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

Informatiepunt Geldzaken De Wolden

Informatiepunt Geldzaken De Wolden is er voor inwoners die informatie, advies of praktische ondersteuning nodig hebben bij hun geldzaken. De budgetcoach en vrijwilligers van de Formulierenbrigade helpen bij onder andere:

 • Opzetten van een overzichtelijke administratie
 • Overzichten maken van inkomsten/uitgaven en mogelijke schulden
 • Kijken naar mogelijkheden voor het vergroten van het inkomen en waar bezuiniging mogelijk is
 • Uitzoeken of je ergens ‘geld laat liggen’. Denk aan belastingteruggave, toeslagen, minimaregelingen of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
 • Belastingaangiftes en hulp bij invullen minimaregelingen of aanvragen huur- en zorgtoeslag

Wij bieden ook hulp bij:

 • Vragen rondom pensioen, AOW en verzekeringen
 • Ondersteunen bij andere betalingsregelingen of kwijtscheldingen
 • Leren financiële keuzes te maken, en te reserveren voor de toekomst
 • Leren omgaan met een (week)budget en/of 4-weken loon
 • Lezen en uitleggen van brieven

Informatiepunt Geldzaken De Wolden biedt deze hulp gratis aan. Wanneer wij u niet zelf kunnen helpen, verwijzen wij u door naar de juiste specialist.

Bereikbaarheid:
Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00-17.00 uur via 0528-378686 of mail naar info@informatiepuntgeldzaken.nl. Ook kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier onderaan deze pagina.

Belangrijke informatiebronnen

Lees meer via onderstaande link

Informatie Geldzaken de Wolden

albert veltink

sandra brens

Margreet Nijmeijer

Lisette Pol

Thomas Dieters

Gerda Kroek