Maatschappelijk werk

De drie maatschappelijk werkers bij Welzijn De Wolden ondersteunen bij problemen op het gebied van bijvoorbeeld relaties, verslaving, wonen, werk en onderwijs. Men krijgt inzicht in de problemen en wordt ondersteund bij het oplossen ervan, zodat men na de hulpverlening (beter) de problemen kan aanpakken.

Er wordt nauw samengewerkt met andere instanties. Daardoor kan men adequaat geholpen worden, bijvoorbeeld door hen naar de juiste organisatie door te verwijzen. De maatschappelijk werkers zijn er voor de inwoners van gemeente De Wolden, de dienstverlening is gratis. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

Contact opnemen
Hulp nodig? Dit kan:

  • Telefonisch: 0528 378686 (op werkdagen van 9.00-17.00 uur. Vraag naar een maatschappelijk
    werker.)
  • Per mail: amw@welzijndewolden.nl (na ontvangst van de mail wordt er zo snel mogelijk contact opgenomen)
Ouderenmaatschappelijk werk

Ouder worden heeft zijn mooie kanten. Er is meer vrije tijd, er zijn minder verwachtingen die aan je gesteld worden; anderzijds zijn er ook uitdagingen waar je mogelijk mee geconfronteerd wordt.
Bijvoorbeeld: gezondheidsklachten, ingewikkelde zaken binnen de familie of gevoelens van eenzaamheid. Als u daar graag eens over wilt praten, bij u thuis of op het kantoor van Welzijn De Wolden, dan kan dat met onze ouderenmaatschappelijk werker Margreet Nijmeijer.

Wat te doen bij een crisissituatie

Wanneer er meteen hulp nodig is, zijn de maatschappelijk werkers altijd te bereiken.

Tijdens kantooruren
Bel de maatschappelijk werkers via 0528 37 86 86 (9.00-17.00 uur).

Buiten kantooruren
Hulp is beschikbaar via 0522 27 99 44 (na 17.00 uur en ’s nachts). Dit nummer alleen gebruiken bij problemen en situaties die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

jeffrey_bolt_web

Jeffrey Bolt

Dagmar Hoogenboom

margreet_nijmeijer_web

Margreet Nijmeijer