Buurtopbouwwerk

Buurtopbouwwerk

Buurtwerk gaat om verbanden zien, samen met instanties naar nieuwe mogelijkheden zoeken of samen een project ontwikkelen of opdracht uitvoeren. Een belangrijk doel hierbij is het stimuleren van actieve participatie van burgers, waarbij de betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van burgers vertrekpunt is.

De buurtopbouwwerkers bij Welzijn De Wolden zijn een belangrijke schakel in de samenwerking tussen actieve burgers, overheden, instellingen en ondernemingen, bijvoorbeeld woningcorporaties, dorpsbelangenorganisaties, politie, kerken, sport, onderwijs.

Brochure ‘Buurtopbouwwerkers in De Wolden’ downloaden
Cultuur

Nieuwe tekst volgt

leonoor_colenbrander_web

Leonoor Colenbrander

Mascha Konterman

berber_jansen_web

Berber Jansen

Annemiek Echten

lotte_koolhof_web

Lotte Koolhof