Buurtopbouwwerk

Buurtopbouwwerk Buurtwerk gaat om verbanden zien, samen met instanties naar nieuwe mogelijkheden zoeken of samen een project ontwikkelen of opdracht uitvoeren. Een belangrijk doel hierbij is het stimuleren van actieve participatie van burgers, waarbij de betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van burgers vertrekpunt is.De buurtopbouwwerkers bij Welzijn De Wolden zijn een belangrijke schakel in de samenwerking tussen actieve burgers, overheden, instellingen en ondernemingen, bijvoorbeeld woningcorporaties, dorpsbelangenorganisaties, politie, kerken, sport, onderwijs.

Nieuwe tekst volgt