Sociale activering

Het gaat om het terugdringen van het aantal inwoners dat is aangewezen op voorzieningen op het gebied van inkomen, wonen en zorg en daar waar mogelijk toeleiden naar een vorm van maatschappelijke / economische participatie of vrijwilligerswerk.

Voor meer informatie: neem contact op via het telefoonnummer 0528 378686.

Berber Jansen

Samya Nin