Sociale activering

Het gaat om het terugdringen van het aantal inwoners dat is aangewezen op voorzieningen op het gebied van inkomen, wonen en zorg en daar waar mogelijk toeleiden naar een vorm van maatschappelijke / economische participatie of vrijwilligerswerk.

Voor meer informatie: neem contact op met Gina van den Berg (ginavandenberg@welzijndewolden.nl), Jeffrey Bolt (jeffreybolt@welzijndewolden.nl), of Margreet Nijmeijer (margreetnijmeijer@welzijndewolden.nl) via het telefoonnummer 0528 378686.

margreet_nijmeijer_web

Margreet Nijmeijer