Informatiepunt Geldzaken De Wolden

Informatiepunt Geldzaken De Wolden is er voor inwoners die informatie, advies of praktische ondersteuning nodig hebben bij hun geldzaken. De budgetcoach en vrijwilligers van de Formulierenbrigade helpen bij onder andere:

  • Opzetten van een overzichtelijke administratie
  • Overzichten maken van inkomsten/uitgaven en mogelijke schulden
  • Kijken naar mogelijkheden voor het vergroten van het inkomen en waar bezuiniging mogelijk is
  • Uitzoeken of je ergens ‘geld laat liggen’. Denk aan belastingteruggave, toeslagen, minimaregelingen of kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
  • Belastingaangiftes en hulp bij invullen minimaregelingen of aanvragen huur- en zorgtoeslag

Wij bieden ook hulp bij:

  • Vragen rondom pensioen, AOW en verzekeringen
  • Ondersteunen bij andere betalingsregelingen of kwijtscheldingen
  • Leren financiële keuzes te maken, en te reserveren voor de toekomst
  • Leren omgaan met een (week)budget en/of 4-weken loon
  • Lezen en uitleggen van brieven

Informatiepunt Geldzaken De Wolden biedt deze hulp gratis aan. Wanneer wij u niet zelf kunnen helpen, verwijzen wij u door naar de juiste specialist.

Bereikbaarheid:
Maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 uur via 0528 – 21 70 22 of mail naar info@informatiepuntgeldzaken.nl. Of meld u aan via het aanmeldformulier onderaan deze pagina.

De coördinatoren Informatiepunt Geldzaken De Wolden zijn Aïsha Slot, Gerrie de Roo en Sandra Brens. Sandra is ook budgetcoach.

Belangrijke informatiebronnen

Klik op de afbeelding van de geldkrant om deze te bekijken of te downloaden

Download

Geldkrant

Klik op de afbeelding van de flyer Bbz-regeling om te bekijken of te downloaden

Download

BBZ Regeling

Aanmelden

Aanmelden