Informele zorg

Welzijn De Wolden biedt vrij toegankelijke zorg- en dienstverlening aan mensen, met of zonder beperking, die dit op de één of andere manier niet (meer) zelf kunnen organiseren of (nog) onvoldoende zelfredzaam zijn.Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de medewerkers van het team informele zorg van Welzijn De Wolden via 0528 37 86 86.

Een thuiscoach biedt praktische ondersteuning in de thuissituatie. Welzijn De Wolden werkt samen met de thuiscoach van collega welzijnsorganisatie Welzijnswerk Hoogeveen. Voor meer informatie over de thuiscoach, neem contact op met het Centraal Bureau van SWW Hoogeveen via 0528 278855, info@swwh.nl, of vul het contactformulier in op de website van Welzijnswerk Hoogeveen.

Mantelzorg is iemand langdurig en intensief hulp bieden. Meestal aan mensen uit de eigen omgeving, bijvoorbeeld een gezinslid, familieleden, buren of kennissen. Mantelzorg is bijvoorbeeld de zorg voor een zieke partner, een gehandicapt kind met een beperking of een hulpbehoevende ouder. Ook mensen met psychiatrische beperkingen of beperkingen door een verslaving hebben vaak hulp nodig. Welzijn De Wolden wil dat iedereen die voor iemand in zijn of haar omgeving zorgt, ondersteuning kan krijgen. Onze dienstverlening is gratis. Hulp vragen kan bij bij  Cetrin Werink, cetrinwerink@welzijndewolden.nl

Groei jij op met een ouder, broer, zus of iemand anders in de directe omgeving die zorg nodig heeft? Wij zijn er voor jou!Je bent een jonge mantelzorger als je tussen de 6 en 23 jaar oud bent en opgroeit met een ouder, broer of zus die bijvoorbeeld autistisch is, in een rolstoel zit, verslaafd is, depressief of een chronische ziekte heeft. Het kan ook zijn dat je vaak iets doet voor je opa of oma die hulp nodig hebben en bij je in de buurt wonen.Jonge mantelzorgers zijn kinderen die zich regelmatig zorgen maken om, of extra belast zijn met zorgtaken. Wist je dat van jouw leeftijdsgenoten 1 op de 4 opgroeit in een gezin waar zorg nodig is? Jij denkt misschien dat je de enige bent, maar er zijn meer kinderen in dezelfde situatie.Gelukkig sta je er niet alleen voor! Welzijn De Wolden ondersteunt jonge mantelzorgers. We luisteren naar je verhaal, beantwoorden je vragen en helpen je oplossingen te vinden. Daarnaast organiseren we gezellige activiteiten en bijeenkomsten waar jij met andere jonge mantelzorgers ervaringen uit kunt wisselen.Aanmelden kan als je tussen de 6 jaar en 23 jaar oud bent bij Aïsha Slot via aïshaslot@welzijndewolden.nl of 0528 37 86 86.

Bekijk de folder over jonge mantelzorgers

Er zijn enorm veel mensen in de gemeente die zich dagelijks inzetten als mantelzorger. Hun inzet is onmisbaar! Als waardering daarvoor is er het mantelzorgcompliment, in de vorm van een eenmalig bedrag van € 200,-. Dit bedrag wordt uitbetaald aan de persoon die mantelzorg ontvangt, zodat zij hun mantelzorger(s) kunnen belonen voor de zorg die zij leveren. Uitvoering door Welzijn De WoldenMet ingang van 2016 heeft de gemeente aan Welzijn De Wolden gevraagd om de uitvoering van het mantelzorgcompliment op zich te nemen. Dat betekent dat zorgvragers een verzoek kunnen indienen voor het mantelzorgcompliment bij Welzijn De Wolden. De consulente bekijkt dan of de zorgvrager in aanmerking komt voor het mantelzorgcompliment. Jaarlijks kunnen verzoeken worden ingediend van 1 januari tot 1 oktober. Voor meer informatie neem contact op met Cetrin Werink, cetrinwerink@welzijndewolden.nl of via 0528 37 86 86.

Omdat gemeente De Wolden het belangrijk vindt dat de mantelzorgers hun (zorg)taken vol kunnen blijven houden, is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het respijtweekend. Dat wordt georganiseerd door Welzijn De Wolden.Het respijtweekend is bedoeld voor mantelzorgers die langdurig en intensief voor een naaste zorgen en waar sprake is van dreigende overbelasting. De criteria zijn minimaal acht uur per week, langer dan drie maanden zorg voor een ander.De mantelzorger krijgt door Welzijn De Wolden een volledig verzorgd weekend aangeboden en betaalt een eigen bijdrage. Het programma is afgestemd op de doelgroep en biedt naast gezamenlijke activiteiten voldoende tijd en ruimte voor de mantelzorger zelf. Uitgangspunt hierbij is dat de mantelzorger even niets moet.Het overdragen van de zorg aan anderen is vaak het meest lastige om los te laten door de mantelzorger. Wie kan de zorg dan tijdelijk overnemen? Welke mogelijkheden zijn er? Hoe regel ik dit?Indien er behoefte is om deel te nemen aan een respijtweekend, neem dan contact op met consulent informele zorg Cetrin Werink, cetrinwerink@welzijndewolden.nl, of via 0528 37 86 86.

Vrijwilligers van vrijwillige thuisondersteuning staan klaar voor mantelzorgers die door ziekte of beperking contact, steun en/of gezelschap missen. De vrijwilligers ontlasten mantelzorgers door bijvoorbeeld een stukje te wandelen met iemand die extra aandacht kan gebruiken of een spelletje te doen met iemand die zich alleen voelt. Ook zijn ze er voor mensen die zelfstandig wonen, maar een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De vrijwillige inzet kent geen minimale of maximale termijn en richt zich op diverse doelgroepen, zoals volwassenen met een beperking, dementerende ouderen en chronisch zieken. Vrijwilligers verrichten geen huishoudelijk werk, verpleegkundige of risicovolle taken. Voor het vragen om hulp bel of mail naar mantelzorgconsulent 0528 37 86 86.

Bekijk de flyer 'Vrijwillige Thuisondersteuning'
Anders dan vaak gedacht gaat het juist niet om tweede taal-leerders: driekwart van de laaggeletterden zijn in Nederland geboren inwoners. Voor gemeente De Wolden met 23.700 inwoners betekent dat zo’n 3.000 inwoners minder taalvaardig zijn. Hun taalniveau is lager dan het mbo-2-niveau, het minimale niveau van een startkwalificatie voor schoolverlaters.Laaggeletterden verbergen vaak dat ze laaggeletterd zijn. Zij zijn onzeker door negatieve ervaringen en hebben weinig vertrouwen in hun eigen leervermogen. Vaak kunnen ze hun laaggeletterdheid goed verbergen. Een goed geheugen helpt ze daarbij. Ze zijn vaak afhankelijk van anderen, omdat ze lees- en schrijftaken overlaten aan partner, kinderen, familie of vrienden. In De Wolden is de ambitie uitgesproken om samen met lokale partners als Stichting Lezen & Schrijven, bibliotheken De Wolden, gemeente De Wolden, Welzijn De Wolden en de ROC’s zoveel mogelijk laaggeletterden te bereiken en hen een passend aanbod te bieden en (digitale) laaggeletterdheid terug te dringen. Daarnaast zet men in op het voorkomen van laaggeletterdheid bij jongeren. Het scholingstraject kan leiden tot (betaald) werk, een opleiding, vrijwilligerswerk of het vergroten van de zelfredzaamheid. Op 9 maart 2017 is de start geweest van het Taalnetwerk De Wolden. In de vier bibliotheken is een TaalPunt geopend. Bij de TaalPunten kunnen mensen terecht die beter willen leren lezen en schrijven of digitaal vaardiger willen worden. Getrainde taalvrijwilligers ondersteunen en begeleiden de deelnemers. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van bestaand taalaanbod. De Taalhuisdocent bepaalt in het eerste gesprek welk aanbod het beste past. Vrijwilligers krijgen een training van vier dagdelen en kunnen zich opgeven bij info@taalpuntdewolden.nl.Voor meer informatie kan men contact opnemen met de coördinator van het Taalpunt Wilma Kapitein via info@taalpuntdewolden.nl.
Ook jíj hoort erbij! Opgroeien gaat niet altijd vanzelf. Soms heb je even een steuntje in je rug nodig.Opgroeien in een thuissituatie waarin het financieel niet (altijd) makkelijk is betekent bijvoorbeeld dat er geen geld is voor schoolspullen, stress is in huis omdat je ouders de huur moeilijk kunnen betalen, er geen geld is voor een warme jas, of niet genoeg geld om mee te gaan op schoolreis, lid te zijn van een sport- of muziekvereniging of een laptop voor de middelbare school.BREAK is er voor deze kinderen en jongeren. Ben jij in de leeftijd van 6 t/m 21 jaar en herken je je hierin, dan willen wij graag met je in contact komen. Wij kunnen naar je luisteren, geven je informatie en organiseren daarnaast leuke activiteiten waar je met anderen ervaringen kunt uitwisselen. Je kunt ons altijd even bellen of mailen.Ook Jíj hoort erbij! Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Aïsha Slot of Yvonne Hooijer van het team informele zorg van Welzijn De Wolden via 0528 37 86 86.
Download Flyer
aisha_slot_web

Aïsha Slot

Leonoor Colenbrander

cetrin_snippe_web

Cetrin Werink

Kristel Gorselink