Naam van de stichting

De statutaire naam van de stichting is Stichting Welzijn De Wolden

KvK 60899980
IBAN NL69 RABO 0191 6986 52
Fiscaal nummer Stichting Welzijn De Wolden is 8541.10.483
Fiscaal nummer Beheerstichting De Wolden is 29.94.136

Contactgegevens

Bezoekadres: Oosterweg 14, 7921 GB Zuidwolde
E-mail: info@welzijndewolden.nl
Website: www.welzijndewolden.nl

Bestuur

De directeur van Welzijn De Wolden, de heer P. Leenaarts, is tevens bestuurder van Welzijn De Wolden. De heer Leenaarts is enig bestuurder. De vergoeding van de directeur/bestuurder wordt bepaald vanuit de cao Sociaal Werk. De directeur/bestuurder is ingeschaald conform deze cao.

Raad van toezicht

Welzijn De Wolden kent een Raad van Toezicht. De leden wordt een jaarlijkse onkostenvergoeding toegekend. De Raad bestaat uit 3 leden:
Voorzitter: 
lid: mevr. H. Dam
lid: dhr. H. Valk

Doelstelling

Welzijn De Wolden ondersteunt burgers in gemeente De Wolden vanuit hun eigen kracht en hun talenten, met als doel regie over het eigen leven en een leefbare, sterke samenleving.

Beloningsbeleid medewerkers

Welzijn De Wolden hanteert voor medewerkers de cao Sociaal Werk.