Aanvragen mantelzorgcompliment 2022

Mantelzorgcompliment 2022: aan te vragen tot 1 oktober 2023

Enorm veel mensen zetten zich in als mantelzorger. Hun inzet is onmisbaar. Als blijk van waardering deelt de gemeente het mantelzorgcompliment uit, in de vorm van een eenmalig bedrag van € 200,-. Het wordt uitbetaald aan de persoon die de zorg ontvangt, zodat die zijn mantelzorger(s) kan belonen.

Ontvangt u mantelzorg, dan kunt u tot 1 oktober een verzoek indienen bij Cetrin Werink, consulent informele zorg van Welzijn De Wolden.
Voor aanvragen of meer informatie neem contact op met Welzijn De Wolden via 0528 – 37 86 86.