Ervaringen met nieuwe werkwijze sociale activering

Welzijn De Wolden doet op verschillende vlakken ervaring op met het werken volgens Positieve Gezondheid, dat geldt ook voor sociale activering. Daarbij worden mensen begeleid bij het vinden van betaald werk, vrijwilligerswerk, dagbesteding of een andere vorm van sociale contacten.

Ontwikkelen op alle levensgebieden

De organisatie werkt met een ontwikkelboek dat als een soort portfolio dient voor de cliënt maar ook potentiële werkgevers. De cliënt brengt letterlijk in kaart welke stappen zijn gezet, wat heeft bijgedragen aan zijn ontwikkeling, welzijn en geluk en ook wat minder goed heeft gewerkt.