Samen zetten we de schouders eronder!

De Wolden – We hebben te maken met een uitzonderlijke situatie. Hierdoor moeten we onder andere wat meer omkijken naar onze naasten. Krijgen zij te maken met eenzaamheid of hebben ze bijvoorbeeld ondersteuning nodig voor praktische zaken, zoals boodschappen doen.

Buurtteam De Wolden

Zeker in deze tijden kunt u beroep doen op het buurtteam. Hierin werken onder andere wijkagenten, buurtwerkers, wijkbeheerders, bewonersconsulenten van de woningcorporatie en de geestelijke gezondheidszorg samen. Heeft u ondersteuning nodig of heeft u concrete en acute vragen neem direct contact op met het buurtteam via: 0528 – 37 86 86 of buurtteam@dewolden.nl.

In actie komen 

In De Wolden wonen veel ouderen en kwetsbaren die nu vanwege het coronavirus minder bezoek krijgen. Terwijl dat bezoek vaak het hoogtepunt van de week is. Deze ouderen en kwetsbaren  kunnen daardoor sociaal geïsoleerd raken of zich eenzaam gaan voelen, vooral als ze minder digitaal vaardig zijn. Wat kunt u doen?

Bel vaker en langer

Hoe makkelijk is het om wat vaker te bellen of langer te bellen? Kijk bijvoorbeeld samen naar een televisieprogramma en zet uw telefoon dan op luidsprekerstand. Zo bent u op afstand toch verbonden.

Schrijf kaarten en brieven

Veel mensen hebben nu minder reistijd en werken vanuit huis. Dat maakt het goed mogelijk om weer eens een brief te schrijven of een kaartje te posten.

Heeft u ideeën? 

Maar er zijn natuurlijk genoeg andere ideeën. Deel deze en geef het door aan het buurtteam via 0528 – 37 86 86 of buurtteam@dewolden.nl

Hulp aanbieden  

De inwoners van De Wolden zijn zeer begaan met de medemens. Je ziet allerlei initiatieven ontstaan op het gebied van naoberschap. Wilt u uw initiatief ook doorgeven aan het buurtteam. Het buurtteam verzamelt ze allemaal om er zo een sociale kaart Corona-crisis van te maken. Met als doel aanbieders van hulp te koppelen aan bestaande organisaties. We kunnen op deze manier ook de mensen die hulp nodig hebben beter koppelen aan het aanbod om te ondersteunen. Dank voor uw medewerking!