Welzijn Op Recept in Zuidwolde werkt!

Vanaf afgelopen najaar zijn Huisartsenpraktijk Zuidwolde en Welzijn De Wolden gestart met Welzijn Op Recept. Een initiatief om patiënten makkelijker te verwijzen, vanuit de vraag wat ze gezonder en gelukkiger maakt. En dat werkt! Hoe de samenwerking er precies uitziet, vertellen huisarts Greet Anholts, POH-GGZ Michelle van der Veer en welzijnscoach Thomas Dieters graag.

Wat is het uitgangspunt van Welzijn Op Recept?
Greet Anholts: ‘’Vanuit het oogpunt van Positieve Gezondheid – er is meer dan lichamelijk ziek-zijn – kijken we breder naar onze patiënten. Wat draagt bij aan iemands gezondheid? En wat kan iemand nog wel, om te zorgen dat hij/zij de last van het ziek-zijn minder voelt? Wanneer ik een patiënt zie met bijvoorbeeld vermoeidheidsklachten die niet komen door een fysieke oorzaak als bloedarmoede of een longontsteking, ga ik verder in gesprek om erachter te komen waar het energielek zit.

Met Welzijn Op Recept kunnen we als huisarts en POH’ers vanuit het gesprek met de patiënt op basis van Positieve Gezondheid makkelijker doorverwijzen naar Welzijn De Wolden. We nemen drempels tussen zorgverleners weg.’’

Michelle van der Veer: ‘’Mensen moeten wel zelf de wens hebben om ergens mee aan de slag te gaan. En zelf stappen willen zetten. Voor bepaalde patiënten met ggz-problematiek is dat lastig. Ik ga altijd in overleg met Thomas om te bekijken wat mogelijkheden op dat moment of wellicht later zijn.’’

Hoe werkt Welzijn Op Recept in de praktijk?
Greet Anholts: ‘’Wanneer ik merk dat er meer speelt, ga ik op zoek naar de mentale gezondheid. Waar liggen behoeftes, waar wordt de patiënt gelukkig van? Dat kan aan de hand van het spinnenweb, dat geef ik na het gesprek vaak mee. Ik leg verder uit wat Welzijn Op Recept is en dat ik het er de volgende keer over wil hebben. Meestal is er herkenning. Mensen weten ergens wel waar het ‘m in zit, willen ermee bezig gaan maar weten niet hoe. Bijvoorbeeld de patiënt met vermoeidheidsklachten die een sportmaatje kan gebruiken, dat geeft weer energie. Je ziet dat mensen zelf ook anders tegen hun lichamelijke klachten aan gaan kijken.’’

Thomas Dieters: ‘’Michelle verwees een oudere man, wiens vrouw was overleden, naar mij. Hij had lang voor zijn vrouw gezorgd en was deze ‘dagbesteding’ nu kwijt. Ik heb met hem bekeken waar hij energie van krijgt, wat hij graag doet. Vervolgens heb ik contact opgenomen met het Vrijwilligers Informatiepunt (ViP) De Wolden, omdat hij wel ergens vrijwilligerswerk wilde gaan doen. Na een gesprek daar, is hij naar de organisatie van Kar Ga Door, een evenement in Zuidwolde, verwezen. Ik heb hem op weg geholpen, meer was er niet nodig.’’

Wat zijn de belangrijkste succesfactoren?
Thomas: ‘’Ik zit elke week in de huisartsenpraktijk. Het is voor patiënten vaak belangrijk dat ze in een vertrouwde omgeving zijn. En voor de medewerkers van de praktijk is het ook goed. In het begin omdat we elkaar nog moesten leren kennen. Maar ook vanwege de inhoudelijke afstemming. We overleggen elke donderdagochtend met elkaar over de patiënten.’’

Greet Anholts: ‘’Dat nabije contact is prettig. Je kent elkaar en ziet elkaar. We zijn eigenlijk collega’s geworden, er is letterlijk geen drempel meer.’’

Voldoet Welzijn Op Recept aan jullie verwachtingen?
Thomas Dieters: ‘’We moesten natuurlijk eerst even wennen aan elkaar. En er waren technische opstartproblemen met VIP Live, het systeem waarin we de patiëntgegevens vastleggen. Verder gaat het heel goed. We hebben in de eerste maanden meer patiënten via Welzijn Op Recept kunnen helpen dan verwacht. Daar mogen we best trots op zijn.’’

Michelle van der Veer: ‘’De blik vanuit Positieve Gezondheid in relatie tot het welzijn van de patiënt was er al. We weten elkaar nu makkelijker te vinden. Het maakt het werk leuker en belangrijk, het maakt patiënten gelukkiger.’’

Greet Anholts: ‘’’Het levert ons minder bezoeken op, dus tijdwinst. Maar waar het om gaat is dat we mensen de hulp willen bieden waar ze écht wat aan hebben. Dan kunnen ze nog best klachten hebben, en daar ook nog wel voor terugkomen, maar de kwaliteit van leven is verbeterd. Mensen hebben soms een zetje nodig. Ik vind het mooi om te horen als iemand zich toch voor vrijwilligerswerk heeft aangemeld of naar een koffieochtend is geweest.’’

Waar liggen nog uitdagingen voor de toekomst?
Michelle: ‘’De mogelijkheden voor 65-plussers zijn vrij goed bekend, maar voor jongvolwassenen een stuk minder. Ik merk dat jongeren vaker bij ons komen met uiteenlopende klachten, lichamelijk maar zeker ook mentaal zoals depressie. Ze willen gezien worden, ergens bij horen maar durven de stappen niet te zetten. Het is fijn dat Thomas met patiënten die ergens naartoe willen gaan en eerst begeleiding nodig hebben, mee kan gaan. Vaak helpt het al doordat aan te bieden; dan gaan ze uiteindelijk toch zelf.’’

Thomas: ‘’Ik ben nu de enige welzijnscoach en dat is best kwetsbaar. De bedoeling is dat er meer collega’s voor getraind gaan worden. Dan kun je met elkaar sparren over waar het goed gaat en waar het beter kan. Het versterkt ook het netwerk. De sociale kaart kennen is belangrijk. Om patiënten goed verder te kunnen helpen en verwijzen naar initiatieven in de dorpen van De Wolden. Met meerdere coaches weet je gewoon meer. Daarnaast hebben we een flinke ambitie dit jaar: Welzijn Op Recept in heel De Wolden invoeren.’’