In gesprek met Gerdo van Dalen, sportfunctionaris van gemeente De Wolden

Al 7 jaar is Gerdo van Dalen sportfunctionaris in De Wolden en vooral bezig met sport en bewegen voor senioren. Zo is hij betrokken bij de organisatie van de fitheidstest die op 22 april in Zuidwolde plaatsvindt. Daar is Positieve Gezondheid de onderlegger voor gesprekken met bezoekers.

Hoe ben je met Positieve Gezondheid in aanraking gekomen?
‘’De gemeente heeft voor het volksgezondheidsbeleid het gedachtegoed van Machteld Huber als uitgangspunt genomen. Als sportfunctionarissen willen we deze visie op gezondheid natuurlijk volgen en het concreet toepassen. Binnenkort gaan we er ook scholing over krijgen. De insteek van het spinnenweb van het IPG vind ik heel interessant. Het is een tool die bij iedereen te gebruiken is, ongeacht leeftijd. Ik wil alle kennis over Positieve Gezondheid graag tot me nemen.’’

Hoe ben je in je werk bezig met Positieve Gezondheid?
‘’Ik had er al weleens wat over gelezen en probeer er zoveel mogelijk mee bezig te zijn. Ik kijk breder naar gezondheid dan voorheen. Ik ben me ervan bewust dat gezondheid veel meer is dan het ontbreken van ziekte. Lekker in je vel zitten is belangrijk, je minder eenzaam voelen en je verhaal ergens kwijt kunnen hoort er allemaal bij. Ik probeer daar scherp op te zijn als ik met een inwoner praat. Wij doen ook huisbezoeken bij mensen, onder andere bij situaties waarin er geen middelen zijn voor de kinderen om te sporten. Het is zinvol om het gesprek dan breder aan te vliegen en te bekijken welke mogelijkheden er zijn naast een abonnement op een sportclub.’’

Wat voor effect heeft Positieve Gezondheid op jouw cliënten?
‘’Door breder te kijken naar iemands gezondheid en te vragen waar iemand behoefte aan heeft, kunnen we beter adviseren. We willen mensen zelf met hun gezondheid aan de slag laten gaan. Dat betekent vaak dat we verwijzen naar aanbod in onze gemeente waar ze wat aan kunnen hebben. En we proberen aanbod te creëren wat er nog niet is. Dat wil je zo goed mogelijk doen.’’

Wat gaan bezoekers van de fitheidstest merken van de nieuwe benadering?
‘’Het is de 10e fitheidstest die we organiseren. Het is bedoeld voor 70-plussers uit Zuidwolde. We willen ze informeren over hun gezondheidstoestand, maar vooral laten ontdekken wat ze eraan zouden kunnen doen om die te verbeteren.’’

De senioren kunnen diverse medische zaken, zoals bloedruk, BMI en bloedsuiker, laten bepalen. En er zijn fysieke testen, denk aan ooghandcoördinatie, beenkracht en lenigheid. Daarnaast zijn er welzijnswerkers aanwezig die vragen naar andere aspecten van gezondheid zoals mentaal welbevinden, dagelijks functioneren en zin geven aan het leven.

‘’Door de insteek via Positieve Gezondheid breder te maken hopen we meer mensen met hun gezondheid bezig te laten zijn. De vragen ‘wat zou u willen of willen veranderen’ is daarbij een hele wezenlijke. Soms is dat al genoeg voor mensen om verder te kunnen. Soms is een vervolgafspraak met bijvoorbeeld een sociaal werker, fysiotherapeut of sportfunctionaris zinvol.