In gesprek met Leoni Pleiter, beleidsadviseur gezondheid van gemeente De Wolden

Gemeente De Wolden omarmt de visie van Positieve Gezondheid. Sterker nog, ze nam het als uitgangspunt voor de nota Volksgezondheid voor de komende vier jaren. Beleidsadviseur gezondheid Leoni Pleiter legt uit wat dit voor het beleid en de inwoners gaat betekenen.

Wat staat er centraal in het nieuwe gezondheidsbeleid van De Wolden?
‘’We hebben vier ambities: De Wolden Positief Gezond, Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst, vitaal ouder worden en gezondheid in de fysieke en sociale leefomgeving. Daarbij is Positieve Gezondheid de paraplu. De visie van Positieve Gezondheid past namelijk bij alle doelgroepen en bij alle leeftijden. Een aantal jaren geleden zijn we in Ruinen begonnen met een pilot hoe Positieve Gezondheid in de praktijk toegepast kan worden. Dat verbreden we nu naar de hele gemeente.’’

Waarom kiest de gemeente voor Positieve Gezondheid?
‘’We willen inwoners gezond laten opgroeien en gezonder ouder laten worden in een goede leefomgeving. Iemands lichamelijke en mentale gezondheid heeft invloed op zijn zelfredzaamheid en het kunnen deelnemen aan de samenleving. Maar ook een prettige en veilige buurt is belangrijk voor iemands welzijn. Het is dan logisch dat je ook zo kijkt naar de benodigde voorzieningen en ondersteuning die je je inwoners biedt.’’

Hoe pakken jullie de uitwerking van De Wolden Positief Gezond aan?
‘’Belangrijk is de denktank ‘Gezondheid in alle domeinen’ die we ruim een jaar hebben met daarin collega’s van ruimtelijke ontwikkeling, klimaat- en wateradaptatie, sociaal domein (inclusief Centrum voor Jeugd en Gezin), sport- en cultuurcoaches, gezondheid en personeelszaken. De denktank wordt ondersteund door de GGD en expertisecentrum Pharos. We bedenken daar hoe we het werken vanuit Positieve Gezondheid in alle domeinen terug kunnen laten komen. Zo hebben we voor de komende fitheidstest voor senioren de verbinding gemaakt met Positieve Gezondheid. Elk jaar gaan we met nieuwe thema’s aan de slag.’’

Wat heb je zelf met Positieve Gezondheid?
‘’Het gedachtegoed spreekt mij enorm aan, omdat het heel breed is. Het gaat niet alleen over lichamelijk gezond zijn en gezonde voeding. Mentale gezond zijn is belangrijk, maar bijvoorbeeld ook een goede woning hebben en sociale contacten. Wat je via het invullen van het spinnenweb goed ziet, is dat alles samenhangt. Als je op één aspect minder goed scoort, dan heeft dat effect op andere aspecten.’’

Wat hoop je dat er aan het eind van deze beleidsperiode is bereikt voor De Wolden Positief Gezond?
‘’Ik hoop dat gezondheid terugkomt in alle domeinen van onze samenleving. En dat het een gewoonte is geworden om gezondheid breed te benaderen. Inwoners zouden het op alle plekken waar ze zijn of ondersteuning nodig hebben, moeten merken. Dat je in een sportkantine of bij een evenement ook een gezonde snack kunt nemen bijvoorbeeld.’’