Ruunders over hun gezondheid en welzijn

Sinds de start van Ruinen Positief Gezond zijn door de gesprekken van buurtwerkers met inwoners en zorg- en maatschappelijke organisaties al diverse onderwerpen en concrete initiatieven aan de orde gekomen. Het doel is inwoners te ondersteunen bij hun gezondheid, welzijn en geluk. Wat levert het zoal op?

Inwoners aan het woord
Inwoners noemen het belang van sociale contacten en ook de beperkingen daarin door geldgebrek of het niet goed in het vel zitten. Het drankgebruik, bijvoorbeeld tijdens festiviteiten in het dorp, valt op. Mensen bewegen veel, maar ook: ‘’Wat typisch Ruunders is, is dat ze met de auto overal naartoe gaan, ook als dat maar 100 meter verderop is.’’

Ouderen maken zich soms zorgen over hun afnemende mobiliteit in relatie tot het voorzieningenniveau in het dorp. Er zijn veel opmerkingen over de leefomgeving gemaakt. ‘’Ik voel me veilig, dat komt door mijn omgeving, mijn buren.’’ Klachten zijn er over het kapbeleid van de gemeente en het zware vracht- en landbouwverkeer door het dorp.

Jongeren maar ook volwassenen missen specifiek (cultureel) aanbod. Mensen kijken naar elkaar om als ze elkaar kennen. De geslotenheid van de dorpsgemeenschap is voor mensen ook lastig. ‘’Niemand die vroeg hoe het met me ging, laat staan dat ze wisten hoe mijn situatie echt was.’’

Ervaringen vanuit zorg- en maatschappelijke veld
De eerste interviews met professionals gaan over onder andere de rol van ontmoeting en bewegen, zie ook het gesprek met fysiotherapeut Willem Kruithof van PrimaLife. Over het belang van echte aandacht, waarover wijkverpleegkundige Gea Heeling van ZZWD vertelt. En zakelijk leider van ’t Neie Punt Suzanne Luppes benadrukt dat het ‘meedoen’ voor veel mensen belangrijk is. ’’Zo hebben we hier meer dan 60 vrijwilligers. Ook kunnen mensen in ‘t Neie Punt dagelijks een kopje koffie komen drinken en even een praatje maken.”

Nieuwe initiatieven en samenwerkingen
De gesprekken leverden al een aantal concrete ‘acties’ op. Zo komt in dorpshuis ’t Neie Punt elke maand een ontmoetingsmoment ‘Samen aan de soep’. Vanaf 25 februari 2020 januari start Welzijn De Wolden met ‘Vitamine Groen’, een groepstraining met buitenactiviteiten voor mensen die geestelijk en lichamelijk lekker in hun vel willen zitten. Sportfunctionaris Gerdo van Dalen van de gemeente heeft de buurtwerkers benaderd om samen op te trekken tijdens de fitheidstestdag Fit & Gezond voor 70-plussers. Het idee is dat we het spinnenweb gebruiken in een gesprek na het fitcircuit, dit als aanvulling op de enquête die deelnemers vooraf in moeten vullen.

Meer gesprekken
We willen in de komende maanden meer organisaties uit Ruinen spreken over hun behoeftes, ervaringen met Positieve Gezondheid of mogelijkheden om het te gaan gebruiken. Wil je ook dat we langskomen? Neem dan contact op met een van de buurtwerkers: Annemiek Echten, 06 – 107 946 76, Berber Jansen, 06 – 290 422 71 of Ruben Drost, 06 – 337 037 49. Of mail naar ruinenpositiefgezond@welzijndewolden.nl.

Inspireren: denk en deel je mee?
Ook middels de Facebook- en Instagrampagina Ruinen Positief Gezond willen we mensen inspireren om met hun gezondheid en welzijn aan de slag te gaan. Heb je ideeën of thema’s die we onder de aandacht kunnen brengen? Laat het ons weten. Berichten delen is ook prettig; Positieve Gezondheid biedt kansen voor iedereen!