Start spel en praatgroep KIES (kinderen in echtscheidingssituaties) Aanmelden kan tot 12 maart!

Voor wie is de spel- en praatgroep KIES bedoeld?
Deze groep is bedoeld voor basisschoolkinderen die in groep 4 t/m 8 zitten en die een echtscheiding hebben meegemaakt, ongeacht hoe de scheiding is verlopen. Belangrijk is dat de scheiding minimaal een half jaar geleden is.

Wat is het doel van de groep?
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Hoe ze omgaan
met de veranderde situatie kan zeer verschillend zijn.
Kinderen die een scheiding hebben meegemaakt kunnen in de groep: beter leren omgaan met gedachten en gevoelens over de scheiding – praten over wat ze moeilijk vinden aan de scheiding en herkenning vinden – hun hart luchten en elkaar helpen met oplossingen – de scheiding beter leren verwerken waardoor problemen zich minder stapelen en er minder hinder wordt ondervonden in het dagelijkse leven.

Wat doen we in de groep?
We komen 8x bij elkaar gedurende een uur na schooltijd. De groep bestaat uit max.10 kinderen. Broer(s) en/of zus(sen) kunnen bij elkaar in de groep, mits ze dit zelf willen. We gebruiken verschillende manieren zoals een spel/vragenkaartjes/werkbladen/tekenen om onderwerpen die met scheiding te maken hebben aan bod te laten komen. We besteden o.a. aandacht aan het kennismaken, privacy, eigen situatie verkennen, ervaringen delen, omgaan met veranderingen, hoe gaat het nu, wat is nodig, blokkades, vroeger-nu-later, loslaten en vertrouwen.

En de ouders?
Voordat de groep start vindt er een ouderavond plaats. Op deze avond kunnen de ouders kennismaken met de KIES-coaches (getrainde begeleiders van KIES-groep) en geven we informatie over de inhoud van de groep. We besteden aandacht aan privacy en beantwoorden vragen. Aan het einde van de KIES-groep is er een afsluitende ouderavond voor de ouders. Voor meer informatie kijk ook op http://kiesvoorhetkind.nl/volwassenen/ouders/

Thema’s die in de 8 bijeenkomsten aan de orde komen bij KIES zijn;
Bijeenkomst 1;
Kennismaking, eigen situatie kennen

Bijeenkomst 2;
Ervaringen delen en onderzoeken

Bijeenkomst 3;
Vertrouwen, eigen beeld vormen

Bijeenkomst 4;
Omgaan met veranderingen, hulp leren vragen

Bijeenkomst 5;
Hoe gaat het, wat is nodig

Bijeenkomst 6;
Blokkades, valkuilen, kracht

Bijeenkomt 7;
Vroeger, nu en later

Bijeenkomst 8;
Loslaten, op jezelf vertrouwen

Aanmelden, informatie en kosten.
Opgave kan via de schoolmaatschappelijk werker die verbonden is aan de school of rechtstreeks bij Welzijn De Wolden – Iris Land en Aïsha Slot, telefonisch 0528-378686 of per mail amw@welzijndewolden.nl
Voor het aanmelden van een kind is toestemming van beide gezaghebbende ouders nodig. De groep kan starten als er voldoende aanmeldingen zijn. Er zijn geen kosten aan verbonden.