Week tegen eenzaamheid in De Wolden

Eén op de drie Nederlanders voelt zich wel eens eenzaam. Eén op de zeven Nederlanders  voelt zich sterk eenzaam. Onderzoek wijst uit dat eenzaamheid gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zowel mentaal als fysiek. Daarom is het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid opgezet vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het doel van het actieprogramma is eenzaamheid in Nederland te verminderen. Ook in De Wolden zijn we één tegen eenzaamheid, met een werkgroep vanuit Welzijn De Wolden, Treant, Biblionet, Icare, Gemeente De Wolden en vele andere partners.

Week tegen eenzaamheid
Van 28 september t/m 4 oktober is het de landelijke Week tegen eenzaamheid. Een goed moment om samen extra aandacht te hebben voor eenzaamheid, bestaande activiteiten en nieuwe initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan de groepsactiviteiten vanuit de Treant- en Noorderbooglocaties waar men bij aan kan sluiten, ‘babbelen bij een bakkie’ voor vrouwen met een buitenlandse achtergrond of de activiteiten voor (jonge) mantelzorgers. En op vrijdag 29 september, op ‘Social Friday’ is er voor jongeren een bake-off in De Wijk. Via verschillende media volgt meer informatie tijdens deze Week tegen eenzaamheid.

Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid
Het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid is 20 maart 2018 door het ministerie van VWS gelanceerd. Sindsdien doen driekwart van de Nederlandse gemeenten en meer dan 190 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties mee. Kijk wat jij kunt doen op www.eentegeneenzaamheid.nl. Neem voor meer informatie over de Woldense activiteiten contact op met Welzijn De Wolden via 0528-378686.