Onder ons bij de soep komt bij de mensen thuis

Vrijwilligers van de werkgroep ‘Buren voor buren, de Veldmarter’ en buurtwerkers van Welzijn De Wolden gaan maandag 23 december op pad met de camper door Koekangerveld en Marterhaar. Zij hebben die dag heerlijk soep en een attentie bij zich om uit te delen aan de inwoners. Doel is om de activiteit ‘Onder ons bij de soep’ onder de aandacht te brengen.

Iedere tweede maandag van de maand wordt in dorpshuis De Veldhoek in Koekangerveld een ochtend gehouden, waarbij iedereen welkom is: repair café, crea café en aansluitend ‘Onder ons bij de soep’. Dit is een lunch, waarbij vrijwilligers zorgen voor soep, zowel vegetarisch als niet-vegetarische soep en brood. Het is een instuif en steeds is sprake van een gezellige, laagdrempelige samenkomst van buurtbewoners.

Eenzaam
De tijd van Kerstmis is voor sommige mensen een tijd waarin het alleen-zijn of eenzaam zijn meer gevoeld wordt, dan in de rest van het jaar. De Veldmarter wil het liefst iedereen in de buurt bereiken. Om juist in deze tijd samen te komen, te genieten van een mooi gebaar van anderen, mensen die een praatje maken en elkaar iets te bieden hebben.

José van den Hondel, werkgroep ‘Buren voor buren de Veldmarter’ legt uit wat er op stapel staat. ‘We gaan die maandag zowel in Koekangerveld, als op Marterhaar rond met de camper en laten onze aanwezigheid horen. Wij vinden het leuk als iedereen, die onze bel hoort, de deur uitstapt en zich meldt om bij ons een kom soep op te halen. Neem zelf een soepkom of pannetje mee en we vullen hem.’

De ‘onderonsjes’ kunnen uitgewisseld worden bij de camper of de voordeur, want er wordt ook gewoon aangebeld. ‘Ons doel is de cohesie in de buurt te vergroten en mensen het gevoel te geven, te horen bij het grotere geheel, deel te zijn van een groep. Volgend jaar gaan wij verder met onze maandelijkse activiteiten en hopen wij veel mensen van beide woonplekken (dorp en park) te kunnen verwelkomen bij Onder ons bij de soep.’